Komentář: Software, nebo služba?

Otázku „software, nebo službu?“ si v současnosti klade celá řada zákazníků i výrobců programového vybavení. Od roku 1999 se proto začíná hovořit o poskytování softwaru jako služeb (SaaS). Má tento model nějakou alternativu?


Celou řadu řešení postavených na tomto principu můžeme vidět již několik let. Jak však mohu sledovat, počáteční nadšení a prognózy zániku klasických aplikací se nenaplňují, ba naopak. Přichází totiž myšlenka sloučení softwarových služeb dostupných přes internet a klientských aplikací běžících na různých typech zařízení, označovaná výrazem S+S (Software + Services), neboli „Software-a-služby“. Cílem tohoto spojení je využití toho nejlepšího z obou světů – lokálních aplikací a služeb běžících v internetu. V tom vidím zásadní rozdíl mezi S+S a přístupem SaaS.

Již dlouhou dobu je zřejmé, že pro celou řadu aplikací není prosté klientské řešení udržitelné, stejně tak není, podle mého názoru, pro řadu uživatelů a typů aplikací přijatelné webové rozhraní nabízené v SaaS scénáři. Uživatelé mají k dispozici zařízení různých forem (PC, notebooky, PDA, chytré telefony) a vyžadují přístup k informacím na kterémkoli z nich. Chtějí být nezávislí na kvalitě a rychlosti internetového připojení. Zažili jste v poslední době výpadek připojení a během 15 minut jste si řekli „Já to asi zabalím“?  Otazník také visí nad provozem a údržbou informačních systémů a aplikací. Využití celé řady on-line služeb od profesionálních firem může významně redukovat celkové náklady na IT. A právě možná kombinace lokálně provozovaných aplikací s těmito službami jsou tím, co dává řešením pružnost a zřetelně S+S od SaaS diferencuje. S+S si lze představit jako evoluci, která spojuje výhody klientského softwaru, SaaS, SOA a Webu 2.0.

Snad nejvíce diskutovanou oblastí v pojetí SaaS je ochrana citlivých informací. Používáme-li kombinace klientské aplikace a hostované služby, vždy máme možnost ovlivnit, kde budou choulostivé informace uloženy. Nedůvěra k ochraně citlivých informací je jedním z důvodů, proč je SaaS chladněji přijímán v podnikové sféře. U konceptu S+S pak tyto obavy nejsou na místě.

Také výrobci najdou v řešeních využívajících S+S modelu výhody. Dnes již typickým klientským aplikacím lze lehce rozšířit nabízenou funkcionalitu a komfort, která by bez on-line služeb byla zcela nemyslitelná, zároveň však zachovává investici do existujícího vývoje. Běžné licencování lze doplnit dalšími obchodními modely, ve kterých hraje roli reklama, platby za transakci či forma předplatného. Nesmírnou výhodou v současné, překotně se rozvíjejí oblasti on-line průmyslu, je flexibilita řešení. Služby dnes nemusí provozovat výrobce softwaru, nýbrž tímto úkolem lze pověřit specializovanou firmu. Výhodou je značná zkušenost poskytovatelů služeb, snadná škálovatelnost a vysoká dostupnost.

Autor pracuje jako poradce pro platformní strategii ve společnosti Microsoft.Komentáře