Komplexní infrastrukturu pro poskytování aplikací nabídl Citrix

Novou produktovou řadu Citrix Delivery Center uvedla na trh společnost Citrix. Ta zastřešuje čtyři hlavní skupiny výrobků: XenServer, XenDesktop, NetScaler a XenApp (dříve Presentation Server).Novou produktovou řadu Citrix Delivery Center uvedla na trh společnost Citrix. Ta zastřešuje čtyři hlavní skupiny výrobků: XenServer, XenDesktop, NetScaler a XenApp (dříve Presentation Server).
Nová značka Delivery Center je odrazem stále intenzivnější snahy IT firem o přeměnu statických datových center na dynamická „centra poskytování služeb“.
Datová centra, jak již plyne z jejich názvu, byla tradičně chápána jako statické sklady aplikací a dat, orientované spíše na dlouhodobé výrobní projekty než na poskytování služeb na vyžádání s velmi krátkou dobou odezvy.
Tento zastaralý model však jen stěží zvládá potřeby horečnatě se měnícího obchodního prostředí dnešních dnů, kdy firmy čelí nepolevující záplavě nových aplikací a zařízení, tlaku nových konkurentů i stále mobilnější pracovní síly. Podnikání je dnes postaveno na aplikacích. Schopnost poskytovat aplikace a pracovní prostředí komukoli, kdykoli a kdekoli z jednoho zabezpečeného místa je tedy pro většinu IT firem stále důležitější.
„V dnešním neustále se měnícím podnikatelském prostředí nedokáže tradiční způsob nasazování aplikací potřeby větších podniků splnit,“ uvedl Michael Rose, výzkumný analytik ze společnosti IDC. „Stále roste počet mobilních pracovníků, výpočetních pracovišť, aplikací i uživatelských scénářů; infrastruktura poskytování aplikací pak představuje dynamický a pružný způsob, jak aplikace uživatelům zpřístupnit. Citrix Delivery Center je jedinečný způsob napomáhající při řízení kritických součástí infrastruktury nezbytných ke skutečnému poskytování aplikací.


Komentáře