Kontinuální využívání APS Preactor v Tower Automotive zvýšilo efektivitu plánování

Po zavedení APS Preactor firma Tower Automotive podstatně zkrátila celkový čas plánování.


O společnosti
V roce 2000 skupina amerického výrobce Tower Automotive získala akvizicí výrobní závod v Malackách na Slovensku, kde vyrábí konstrukční díly lisovaných a svařovaných automobilových komponentů. Je tedy zaměřená stoprocentně na automobilový průmysl. Tower vyrábí sériově a většinová část produkce je dodávána koncernu Volkswagen (69 %). Dalšími zákazníky jsou závody Suzuki v Maďarsku, Opel v Polsku, Škoda Mladá Boleslav, Fiat, BMW, Mercedes, Ford, General Motors a nově také Peugeot a Renault. Tower Automotive v Malackách zaměstnává přes 600 lidí s obratem cca 82 mil EUR. Nadnárodní koncern Tower Automotive má zastoupení ve více než 60 zemí na čtyřech kontinentech. Celkově zaměstnává cca 7 400  pracovníků ve více než 31 výrobních závodech.

Operativní plánování – dnes vyrobíme, zítra dodáme
Plánování v Tower Automotive začíná načítáním rozvržených zákaznických objednávek/rozvrhů pomocí EDI rozhranní. Spuštěním MRP výpočtu vzniká jak dlouhodobý plán, tak krátkodobý denní plán, kdy je do plánu zařazeno cca tři sta polotovarů a hotových výrobků. Pracovní příkazy pro nejbližší období se importují do APS Preactor ve kterém se provede optimalizace plánu pro horizont sedmi dní. V případě nutnosti se v APS provedou úpravy – dle aktuálního stavu linek, dostupnosti nástrojů, popřípadě neplánovaných odstavek strojů. Takto zoptimalizovaný plán se vrací zpět do QAD, kde jsou u pracovních příkazů přepsány začátky startu a konce operací. Tento proces se denně opakuje a výsledkem jsou dva plány – plán týdenní a plán denní/operativní. Na základě takto optimalizovaného plánu jsou generovány požadavky na materiál s krátkou průběžnou dodací lhůtou. Požadavky na ostatní materiál jsou generovány na základě dlouhodobých objednávek.  Snahou je plánovat a vyrábět stylem „dnes vyrobíme, zítra dodáme“.

Výroba je v Tower Automotive rozdělena na dvě hlavní divize – svařovnu a lisovny, ve kterých se pracovníci střídají dle naplnění výroby ve třech až čtyřech směnách.

Výběr a implementace APS Preactor
V roce 2001 byl implementován americký podnikový informační systém QAD. Dodavatelem a implementátorem celého projektu se stala společnost Minerva se svým zastoupením v České republice a na Slovensku. Již tehdy byla provedena studie na optimalizaci procesu plánování a navržena aplikace od firmy Preactor International, jako špička v oboru plánovacích systémů. Tower Automotive do té doby plánoval v Excelu a ručně, což s sebou neslo spoustu nevýhod, především vysokou pracnost. Minerva zavedla Preactor bezprostředně po implementaci ERP systému QAD. „To že se výroba rozbíhala současně s plánováním, hodnotím s odstupem času velmi kladně. Byla to pro nás velká výhoda v uspořeném čase, kdy příprava dat pro plánování s náběhem nových artiklů byla rozložená v čase.“ poznamenal vedoucí plánování a nákupu v Tower Automotive, Marián Szabó.

V roce 2002 byla naimplementovaná verze Preactor 200, tehdy se jednalo o první implementaci APS Preactor v regionu. O dva roky později Tower upgradoval na vyšší verzi s lepší funkcionalitou APS 300. V roce 2007 Tower provedl upgrade na verzi Preactoru APS 400 s vyšší funkcionalitou. Začátkem roku 2011 přechází na novou verzi 11 s komfortnějším rozhraním. Díky vývoji systému a jeho používáním v nejnovějších verzích Tower zdokonalil své plánovací procesy.

Práce se zefektivnila a zásoby se výrazně snížily
Po zavedení APS Preactor firma Tower Automotive podstatně zkrátila celkový čas plánování, kdy dříve plánovač strávil nad plánem i 10 hodin svého pracovního času, nyní plánuje hodinu denně a zbývající čas věnuje ostatním činnostem souvisejících s výrobním procesem. Tower Automotive je rozdělen do dvou divizí: svařovny a lisovny a v současné době jsou na plánování v APS vyčleněni dva pracovníci a to z důvodu zastupitelnosti.

Díky používáním Preactoru a optimalizaci procesů souvisejících s výrobou a plánováním došlo ke snížení rozpracované výroby, přehledu plnění zakázek v dlouhodobém horizontu a také snížení doby prostojů strojních zařízení. Obrátka skladových zásob byla snížena z 25-ti dnů na devět. Za deset let přibylo v Toweru sedm nových projektů, čímž došlo k podstatnému navýšení výroby, to vedlo k rozšíření velikosti závodu o několik nových výrobních provozů. To vše se stejným počtem zaměstnanců, také díky plánování výroby v Preactoru. Měsíční plán začínal na objemu 200 tisíc SK, nyní činí objem měsíčního plánu cca 7 mil EUR. Vedoucí plánování a nákupu, Marián Szabó zdůraznil: „Preactor rostl s navýšením výroby v Toweru při nezvýšeném počtu lidských zdrojů. Bez plánovacího nástroje APS Preactor si nedovedu představit zajištění řízení celého procesu plánování.“

Tower Automotive v Malackách prochází začátkem roku 2011 upgradem Preactoru na novou funkcionalitu i rozhraní. Skupina Tower se zde inspirovala plánovacím systémem a vizí je, po úspěšném upgradu, rozšířit Preactor i do dalších závodů v Evropě. K letošnímu výhledu výroby Marián Szabó dodal: „Tento rok nás čeká rozšíření výroby o nový projekt Volkswagenu, který je nyní ve fázi vývoje a již testujeme konkrétní díly. S Preactorem však máme jistotu, že navýšení projektu nepřinese žádné nepředvídatelné situace v plánování výroby.“

Minerva Česká republika, a.s.
http://www.minerva-is.eu/aps-preactor.html?lang=CZ
marketing@minerva-is.czKomentáře