Moderní CRM systémy – co umí a jak dokážou pomoci?

CRM musí být nástrojem pomáhajícím nejen managementu při řízení firmy, ale také při každodenní práci.


V oblasti řešení, která zeefektivňují řízení vztahů se zákazníky, se stále více setkáváme s rostoucími požadavky na jednoduchost a uživatelskou přívětivost. Právě tato dvě kritéria rozhodují o míře úspěšnosti celého systému. Je to dáno tím, že základem musí být správná a aktuální data, která někdo musí zadat, a to včas a ve správné formě, jinak systém nikdy nepřinese důležité podklady pro rozhodování managementu.

Představme si například řidiče, který v rámci jedné značky auta přesedne z jednoho modelu do druhého. Možná tam budou nějaká tlačítka navíc, možná bude něco fungovat trochu jinak, ale základní ovládání a jeho logika jsou stejné. Pokud ale řidiče posadíme z auta do autobusu, bude mít s jeho každodenním užíváním hodně velké problémy. To stejné platí i pro využívání podnikových informačních systémů. I zde je lepší, když se podobají uživatelskému rozhraní, které už lidé znají.

Velké procento dnešních obchodníků klade důraz zejména na mobilitu. Odmítá neustále nosit těžký notebook a dává přednost mobilnímu CRM klientu, který nyní využívá klasické HTML4 rozhraní, díky čemuž je přístupný z takřka libovolného mobilního telefonu vybaveného internetovým prohlížečem. To znamená, že je možné do něj zadávat data i z „hloupých“ telefonů, tj. těch, které nejsou vybaveny otevřeným operačním systémem, ale nabízejí internetový prohlížeč.

Výrobci jdou dnes ale mnohem dál a snaží se uživatelům používání CRM systémů ještě více zatraktivnit. Nový CRM systém dnes například umí nabídnout uživatelsky definovatelné pohledy a reporty včetně snadno dostupného okna s odkazem na nejpoužívanější funkce a tzv. dashboardu se souhrnným grafickým přehledem nejdůležitějších údajů. Vše se přitom dokáže snadno přizpůsobit přímo konkrétnímu zaměstnanci, který v CRM uvidí přesně to, co potřebuje pro svou práci. Jednoduše tak nabídne například přehled o dění okolo jeho nejvýznamnějších klientů, o plnění obchodního plánu apod. Kromě toho umožňuje odlišit jednotlivé uživatele i na základě rolí, které ve firmě plní. Pracovníci servisu tak u stejného zákazníka mohou vidět jiné údaje než pracovníci obchodu anebo obchodní manažer.

Jak tedy zatraktivnit CRM systém pro jeho uživatele? Udělat z něj nástroj, který aktivně pomáhá nejen managementu při řízení firmy, ale také jemu osobně při každodenní práci.

 

Autor pracuje jako marketingový specialista divize Microsoft DynamicsKomentáře