Nástroj pro podporu rozhodování a řízení firem představil Microsoft

S PerformancePoint Server 2007 získávají společnosti všech velikostí do ruky nástroj, který jim zjednoduší přehled o výsledcích společnosti a usnadní plánování firemních procesů a rozpočtů. V neposlední řadě jim umožní provádět i hloubkové datové analýzy či dolování dat.Microsoft představil další krok ve vývoji řešení pro oblast business intelligence - Office PerformancePoint Server 2007. Jedná se o aplikaci, která díky vylepšeným možnostem v oblasti monitoringu, analýzy a plánování obchodních aktivit, umožní všem společnostem dále zvyšovat jejich produktivitu. Zaměstnancům zase usnadní rozhodování na všech úrovních řízení. To vše navíc v jediném integrovaném řešení, které je zakomponováno do prostředí Microsoft Office.
Office PerformancePoint Server 2007 staví na existujících řešeních Microsoftu a mimo jiné pomáhá společnostem vytvářet a vést strategické plánování a rozhodování napříč celou organizací. Aplikace tak usnadňuje společnostem jak plánování, tak i monitoring stanovených cílů a trendů v odvětví. Současně umožňuje analyzovat data a nacházet v nich nezbytné závislosti.
Office PerformancePoint Server 2007 je určen jak pro menší společnosti s desítkami zaměstnanců, tak i pro největší podniky.
K oficiálnímu uvedení produktu PerformancePoint Server 2007 na český trh by mělo dojít v polovině listopadu tohoto roku.
Produktová řada business intelligence společnosti Microsoft se dále skládá z aplikace Microsoft SQL Server a systému Microsoft Office. To dává systémovým integrátorům a dodavatelům řešení nové možnosti pro rozvoj ucelených BI řešení, která jsou uzpůsobena specifickým požadavkům daného zákazníka nebo celého odvětví.


Komentáře