Nejžhavější technologie dneška: Microsoft Office 2007

Jednou z nejzávažnějších změn v nové verzi sady Office je nová podoba menu ve většině základních aplikací. Stejně jako v předchozích generacích balíku i zde jsou k dispozici možnosti, jak podobu rozhraní založeného na pruhu karet (označovaného Ribbon UI) uživatelsky přizpůsobit pomocí kombinace XML (které popisuje změny) a kteréhokoliv jazyka založeného na Microsoft .Net Frameworku, který je podporován v prostředí Visual Studia, Visual Basicu for Applications (VBA), Microsoft Visual C++ či Microsoft Visual Basicu 6.0. S využitím těchto prostředků můžete manipulovat s komponentami, jež Ribbon UI vytvářejí.Jednou z nejzávažnějších změn v nové verzi sady Office je nová podoba menu ve většině základních aplikací. Stejně jako v předchozích generacích balíku i zde jsou k dispozici možnosti, jak podobu rozhraní založeného na pruhu karet (označovaného Ribbon UI) uživatelsky přizpůsobit pomocí kombinace XML (které popisuje změny) a kteréhokoliv jazyka založeného na Microsoft .Net Frameworku, který je podporován v prostředí Visual Studia, Visual Basicu for Applications (VBA), Microsoft Visual C++ či Microsoft Visual Basicu 6.0. S využitím těchto prostředků můžete manipulovat s komponentami, jež Ribbon UI vytvářejí.

Nový model, který vám pomůže upravit rozhraní podle svých představ, je označován jako Ribbon Extensibility nebo RibbonX. Každá aplikace využívá tentýž programovací model, takže své soubory můžete opakovaně používat s minimálními úpravami.
 • Úprava na úrovni dokumentu
 • Na úrovni dokumentu, což je ten jednodušší případ, je při úpravě uživatelského rozhraní třeba učinit následující kroky:
 • 1. Vytvoříte složku customUI na ploše, následně pak XML soubor s popisem požadovaných úprav rozhraní (na základě výše uvedeného příkladu), který do této složky uložíte pod označením customUI.xml (volitelně pak soubor můžete ověřit proti XML schématu rozhraní). V příslušné aplikaci sady Office vytvořte dokument a uložte jej jako soubor typu Office Open XML Formats (což znamená s jednou z přípon .docx, .docm, .xlsx, .xlsm, .pptm nebo .pptx).
 • Pokud chcete pomocí popsaných ovládacích prvků spouštět makra, je třeba se přesvědčit, že je tato možnost v aplikaci povolena, a soubor uložte ve formátu DOCM, XLSM nebo PPTM ( koncovka „m“ signalizuje, že mohou obsahovat procedury, které budete volat pomocí ovládacích prvků a příkazů modelu RibbonX). Poté aplikaci zavřete.
 • 2. K nově vytvořenému souboru přidejte ručně například v okně Windows Exploreru příponu .zip a poté na něj dvakrát klikněte, čímž se dostanete do komprimovaného souboru kontejneru. Přetažením pomocí myši do něj přidejte vytvořenou složku customUI obsahující stejnojmenný XML soubor.
 • 3. Složku _rels z komprimovaného souboru si přetáhněte na plochu a následně otevřete v ní umístěný soubor RELS v textovém editoru. V souboru pak mezi poslední element <Relationship> a závěrečný element <Relationships> přidejte řádek:
 • <Relationship Type=„http://schemas.microsoft.com/office/2006/
 • relationships/ui/extensibility“ Target=„/customUI/customUI.xml“
 • Id=„customUIRelID“ />
 • Ten vytváří vztah mezi souborem dokumentu a souborem popisu úprav pomocí unikátního atributu ID. Soubor s příponou .rels uložte a celou složku _rels přetáhněte z plochy do komprimovaného souboru, kde s ní takto nahradíte původní složku _rels.
 • 4. Odstraňte příponu .zip ze souboru kontejneru.


Pomocí nově přidaných ovládacích prvků můžete například spouštět vlastní makra.


Nyní, po provedení všech úprav už stačí otevřít upravený soubor dokumentu v příslušné aplikaci Office a v jeho rozhraní se objeví popsané úpravy, které vidíte na výše uvedeném obrázku. Nedejte se zmást případnou sérií varovných hlášení – jde jen o to, že popis obsahuje několik callback procedur, které jste zatím nevytvořili (to už není součástí tohoto popisu). Pomocí nových ovládacích prvků a callback procedur definovaných v XML souboru pak budete schopni vyvolat například jakákoliv ze svých oblíbených maker, která vám poskytnou požadované funkce.

Zajímá-li vás Microsoft Office 2007 a další aktuální technologické trendy, určitě si nenechte ujít knihu redakce časopisu Computerworld 10 nejžhavějších technologií světa počítačů a internetu, z níž je i textová ukázka výše. Kromě popisu jednotlivých technologií přináší také konkrétní postupy (v případě Microsoft Office například tvorby maker) a pomůže vám rychleji si osvojit danou tematiku.

Níže přinášíme obrazovou ukázku z kapitoly o vkládání maker do Excellu 2007:

Strana 91 - Vložení makra zde


K dalším detailům o obsahu knihy 10 nejžhavějších technologií světa počítačů a internetu a k objednávkovému formuláři přistupujte zde.

Knihu si můžete objednat zde:

Jste-li předplatitel použijte tento objednávkový formulář

Nemáte-li předplatitné použijte tento objednávkový formulářKomentáře