Ness rozšiřuje své portfolio o řešení pro obchodování s energiemi

Česká pobočka společnosti Ness uzavřela partnerskou smlouvu o regionální spolupráci s norskou společností Powel ASA, dodavatelem softwarových řešení pro utilitní segment. Díky této strategické spolupráci rozšiřuje Ness své portfolio pro firmy z oblasti energetiky o nové řešení pro podporu obchodování s energiemi - Powel Metered Data Management System (MDMS).Česká pobočka společnosti Ness uzavřela partnerskou smlouvu o regionální spolupráci s norskou společností Powel ASA, dodavatelem softwarových řešení pro utilitní segment. Díky této strategické spolupráci rozšiřuje Ness své portfolio pro firmy z oblasti energetiky o nové řešení pro podporu obchodování s energiemi - Powel Metered Data Management System (MDMS).
„Již řadu let sledujeme z pozice dodavatele IT řešení vývoj na utilitním trhu a vždy jsme se snažili na jeho výzvy pružně reagovat. Problematiku obchodování s energiemi vnímáme jako velmi aktuální, proto jsme se rozhodli pro strategické partnerství s Powel ASA, abychom našim zákazníkům mohli toto řešení nabídnout.“, říká Jiří Koželouh, obchodní ředitel divize Utility & Manufacturing ze společnosti NESS Czech.
Modul MDMS zároveň podle jeho slov doplňuje portfolio softwarových řešení Nessu pro energetiku a dává zákazníkům možnost následně řešit i problematiku optimalizace nákladů na výrobu energie. Softwarové řešení zahrnuje i funkcionalitu pro problematiku sběru a odečtu dat. Systém je integrovaný se zákaznickými informačními systémy (CIS) třetích stran a jinými systémy pomocí webových služeb.
Nezbytným doplňkem řešení je modul TRADE Conector, zabezpečující přenos informací a komunikaci s Operátorem trhu s elektřinou (OTE) a ČEPS. Tento modul vyvinul Ness s ohledem na konkrétní parametry systémů OTE a ČEPS, ale může být jednoduše nasazený u kteréhokoliv účastníka energetického trhu.


Komentáře