Novell spojuje netwarovské služby se SuSE Linuxem

Enterprise Server 2 nabízí plnou 64bitovou podporu softwarových služeb, které byly dříve k dispozici pouze jako součást systému NetWare, spolu s vylepšenými funkcemi pro správu datových úložišť a s virtualizací NetWare.Produkt Open Enterprise Server 2 uvedla na trh společnost Novell. Jedná se o řešení, které nabízí plnou 64bitovou podporu softwarových služeb, které byly dříve k dispozici pouze jako součást systému NetWare, spolu s vylepšenými funkcemi pro správu datových úložišť a s virtualizací NetWare.
Open Enterprise Server spojuje služby Novellu pro pracovní skupiny se systémem SuSE Linux Enterprise Server. Dokončuje tak přerod systému Open Enterprise Server na ryze linuxové služby pro pracovní skupiny.
„Největší výzvou, které dnes oddělení IT čelí, je to, jak navzdory ztenčujícím se rozpočtům vyhovět rostoucím podnikatelským potřebám,“ řekl Jeff Jaffe, výkonný viceprezident a technologický ředitel společnosti Novell. „Novell na tuto výzvu reaguje spojením systému SuSE Linux Enterprise Server s úzce integrovanými síťovými službami v řešení Open Enterprise Server.“
Kromě virtualizace síťového prostředí NetWare obsahuje Open Enterprise Server 2 také technologii Dynamic Storage, která na základě definovaných zásad rozpoznává aktivní a nepoužívaná data a v závislosti na změnách stavu je automaticky přesouvá na příslušná úložná zařízení.
Umístění aktivních dat na špičková úložná zařízení s nejrychlejším přístupem a neaktivních nebo zastaralých dat na pásky či jiná laciná zařízení pomáhá lépe využívat nákladný úložný hardware, optimalizuje zálohování důležitých dat, přispívá k lepší připravenosti na riziko zhroucení a rovněž snižuje administrativní náklady.
Novinka je k dispozici jak formou samostatného řešení, tak i jako součást sady Open Workgroup Suite.


Komentáře