Novou variantu informačního systému K2 oznámila firma K2 atmitec

Vedle vylepšení technických parametrů IS K2 se uživatelé mohou těšit také na nový vzhled a vyšší uživatelskou přívětivost.Vydání nové verze Informačního systému K2 oznámila firma K2 atmitec (na trhu se novinka objeví v prosinci tohoto roku). Kromě vylepšení v oblasti technologie, funkčnosti a bezpečnosti informačního systému přináší nová verze i významnou viditelnou změnu v podobě nového designu. Mezi hlavní vylepšení patří zejména sjednocení databázového prostředí, ve kterém systém pracuje - jedná se totiž o první verzi, která stojí na plnohodnotném SQL přístupu k databázi. Posun zaznamenalo také kódování IS K2, které nově zajišťuje znaková sada Unicode. To představuje výhodu zvláště pro společnosti, které obchodují se zahraničím a potřebují pružně pracovat v různých jazykových mutacích v závislosti na cílových trzích.
Vývojové změny se pozitivně promítly také v lepší funkčnosti IS K2. Vývojáři v nové verzi rozpracovali modul Workflow, který nově sjednocuje obchodní operace, postupy a procesy s vnitrofiremním provozem a komunikací. Nově mají všichni klienti v rámci systému k dispozici funkcionality tzv. „manažerské nadstavby“ – modulu OLAP. Díky implementované Business Intelligence od společnosti Oracle lze v rámci jednoho panelu sledovat celkový ekonomický vývoj společnosti (likvidita, cash-flow, vývoj tržeb). Posílený CRM modul zase umožňuje oproti předchozí verzi vylepšenou komunikaci s klienty, sledování statistik nabídek nebo plánování obchodních příležitostí firmy.
IS K2 verze 130 je i bezpečnější. Citlivé dokumenty je možné opatřit elektronickým podpisem, kódy vzniklé při úpravách a customizaci u klienta výrobce certifikuje. Novinkou je také větší důraz na práci s uživatelskými právy. Verze 130 také posiluje otevřenost informačního systému vůči jiným aplikacím. Podporuje totiž protokol IMAP – firemní poštu mohou tedy uživatelé spravovat přímo v systému.


Komentáře