Nový operační systém pro superpočítače představil Microsoft

Windows HPC Server 2008 je podle výrobce snadné nasadit, využívá stávající zdroje a dokáže pracovat na pracovní stanici i rozsáhlém clusteru.Microsoft uvolnil do výroby svůj nejnovější serverový produkt Windows HPC Server 2008. Jedná se o škálovatelné řešení pro vysoce výkonné počítače (HPC – High Performance Computing), které prý lze snadno implementovat a navíc je možné jej jednoduše nasadit a integrovat do stávajícího heterogenního prostředí v různém rozsahu od pracovních stanic až po serverové clustery. Novinka také pro usnadnění integrace podporuje architekturu orientované na služby (SOA).
Prostřednictvím Windows HPC Serveru 2008 přináší Microsoft hodnotu integrovaného HPC řešení a produktivního vývojového prostředí i zákazníkům, pro které byla oblast superpočítačů v minulosti nedosažitelná. Vývojáři s tímto produktem zase dostávají do rukou nástroje, které jim usnadní využít výkon superpočítačů i pro produkty, které firmy vlastní a jejichž pracovníci je rutinně používají každý den. I Microsoft Excel nebo Microsoft SharePoint Server tak z HPC infrastruktury dokážou vytěžit maximum díky podpoře nové architektury orientované na služby (SOA).
Windows HPC Server 2008, následovník Windows Compute Cluster Serveru 2003, vychází ze systému Windows Server 2008 a má za cíl následující:
· Zvýšit produktivitu správců informační infrastruktury a interoperabilitu v rámci počítačových clusterů, a to výrazným zjednodušením procesu implementace a správy v průběhu celého životního cyklu systému, a při současném zajištění interoperability se stávajícími prvky informační infrastruktury.
· Rychlý vývoj aplikací pro HPC díky integraci s nástroji Visual Studio 2008, který vývojářům poskytuje obsáhlé vývojové prostředí s podporou paralelního programování. Kromě podpory standardních rozhraní včetně OpenMP (aplikační rozhranní pro multiplatformní sdílení paměti), propojení víceprocesorových počítačů (MPI) a webových služeb, podporuje Windows HPC Server 2008 také numerické knihovny nezávislých tvůrců softwaru, nástroje pro optimalizaci výkonu, kompilery a debuggery.
· Zajistit hladké škálování výkonu od pracovní stanice po serverový cluster, a to prostřednictvím známého uživatelského prostředí Windows, které od uživatelů nevyžaduje žádné speciální dovednosti ani absolvování školení.
Windows HPC Server 2008 také představuje širokou platformu pro nezávislé dodavatele softwaru a nové rozsáhlé pole působnosti pro výrobce počítačů, kterým umožňuje přinášet další inovace v oblasti superpočítačů a vysoce výkonných počítačových systémů.
Microsoft spolupracuje s více než 60 partnery, včetně společností Advanced Micro Devices, Cray, Dawning Technologies, Dell, HP, IBM, transtec AG a Intel, na dalším vývoji superpočítačů a podpoře jejich přeměny v systémy dostupné pro každého zájemce.
Testovací kopii Windows HPC Serveru 2008 si mohou zákazníci společnosti Microsoft stáhnout již dnes z http://www.microsoft.com/hpc.


Komentáře