Nový vizualizační software pro platformu x86 představila firma Silicon Graphics

VUE, balík softwarových vizualizačních řešení, která podle výrobce změní způsob tvorby, distribuce i užití obrazových informací, uvedla na trh firma Silicon Graphics.VUE, balík softwarových vizualizačních řešení, která podle výrobce změní způsob tvorby, distribuce i užití obrazových informací, uvedla na trh firma Silicon Graphics.
Softwarová řešení VUE kombinují vizuální informace z jakékoliv zdrojové aplikace či platformy, a převede ji v intuitivní, trojrozměrný obrazový vjem.
„Žijeme ve vizuálním světě,“ uvádí Robert Pette, prezident vizualizačního oddělení společnosti Silicon Graphics. „Obrazová informace mění způsob jakým analyzujeme a vnímáme data, ať už se to týká streamingu médií a her nebo komplexních modelů a simulací. Výzvou je shromáždit, renderovat a doručit vizuální informace globálním uživatelům v reálném čase takovým způsobem, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám. To je výhoda, kterou poskytuje VUE.“
Řešení Silicon Graphics VUE jsou optimalizovaná pro rodinu serverově založených vizualizačních řešení SGI Virtu a mohou být spuštěna na jakékoliv standardní X86 výpočetní platformě, včetně škálovatelných výpočetních serverů, clusterů a superpočítačů SGI Altix.

Komponenty softwarového řešení VUE zahrnují:
· FusionVUE dynamicky integruje jakýkoliv druh informací v jakékoliv kombinaci zdrojů. FusionVUE prezentuje informace skrze intuitivní, kontextové a troj-rozměrné prostředí VUEspace.
· SoftVUE transformuje jakýkoliv standardní výpočetní systém v jakoukoliv integrovanou výpočetní a vizualizační platformu bez specializovaného grafického hardwaru.
· PowerVUE rendruje rozsáhlé vizualizace interaktivně a v reálném čase.
· RemoteVUE poskytuje obrazovou informaci jakémukoliv uživateli, na jakémkoliv zařízení, kdekoliv na světě.
· EventVUE zaručuje bezprecedentní zobrazení komplexní situace v reálném čase a poskytuje tak osobám s rozhodovací pravomocí 360stupňový pohled na komplexní procesy a zároveň jim umožňuje se vyhnout informační záplavě.

Pro dnešní uživatele nabízí software VUE nový způsob sdílení vizuálních informací. Například:
· Velitelé v podpůrných rozhodovacích a operačních centrech slučují obrázky a videa ze satelitů, UAV letouny a bezpečnostní kamery, aby získali přesný obraz podmínek. Pracovníci v terénu a první reagující osoby si prohlížejí a pracují v reálném čase přes různé druhy mobilních zařízení s těmi stejnými informacemi.
· Producenti v zábavním průmyslu poskytují spotřebitelům imerzivní zážitky slučováním několika zdrojů živých obrazů do jednoho a umožňují spotřebitelům výběr vlastní, osobní perspektivy pohledu v reálném čase.
· Týmy produktového designu spolupracují napříč zeměkoulí na všem od denní interakce až po celopodnikové hodnocení designu. Například kolegové v Mnichově, Tokiu a Los Angeles simultánně prohlížejí a spolupracují s 3D produktovým modelem, simulacemi a produktovými plány, zatímco komunikují prostřednictvím videokonference, která běží ve stejném 3D prohlížecím prostředí.
· Farmaceutické společnosti a univerzitní vědci interaktivně zkoumají jak nové molekuly léků útočí na rakovinné buňky, manipulují stejnou simulací za použití serverů, počítačů, notebooků, PDA přístrojů a mobilních telefonů.
· Energetické společnosti hledají optimální zdroje energie, interaktivně nahlížejí v reálném čase na související seismické, ložiskové, pramenné, produkční a těžební operace i všeobecné obchodní informace a zrychlují analýzy a rozhodovací procesy.


Komentáře