Oracle uvedla Data Integration Suite

Společnost Oracle představila produkt Oracle Data Integration Suite. Jedná se o komplexní integrační platformu, která propojuje heterogenní zdroje dat a aplikace a poskytuje přístup k datům napříč celým podnikem.Společnost Oracle uvedla produkt Oracle Data Integration Suite. Jedná se o komplexní integrační platformu, která propojuje heterogenní zdroje dat a aplikace a poskytuje přístup k datům napříč celým podnikem.

Oracle Data Integration Suite je součástí middlewaru Oracle Fusion, rychle rostoucí technologické základny architektury orientované na služby, která vyhovuje všem relevantním standardům a je složena z řady komponent. Ty tvoří konzistentní a otevřenou kostru pro integraci dat z různých zdrojů a aplikací včetně IBM DB2, MySQL, Microsoft SQL Server, Teradata, Oracle Database a aplikací pro plánování podnikových prostředků Oracle i jiných dodavatelů.

Plně integrované funkce Oracle Data Integration Suite vyhovují rozmanitým potřebám v oblasti integrace dat. Spojují technologie architektury orientované na služby (SOA) s konvenčními komponentami správy dat, jako jsou funkce pro extrakci, načtení a transformaci dat (E-LT), funkce pro zajištění kvality dat (DQ), profilování dat (DP) a master data management (MDM). Oracle Data Integration Suite kombinuje hlavní přednosti technologií Oracle v oblasti správy podnikových procesů a řízení změn s funkcemi produktu Oracle Hyperion pro správu hlavních dat. Dále nabízí služby přesunu a doručování dat, možnosti připojení ke zdrojům dat, základní služby integrace dat a služby metadat.

Díky sjednocení funkcí BPM, MDM, DQ a DP v základně E-LT může Oracle poskytnout podnikům komplexní a účinné řešení integrace dat – v moderní, otevřené a na standardech založené platformě SOA.

Oracle Data Integration Suite může volitelně obsahovat technologii gridu pro sdílené zpracování dat v paměti. K dispozici jsou také nové produkty Oracle Data Profiling a Oracle Data Quality for Oracle Data Integrator, které byly vyvinuty ve spolupráci se společností Harte-Hanks Trillium Software. Trillium Software System je zabudován v produktu Oracle Data Integrator.


Komentáře