Oracle začal nabízet NoSQL databázi pro velké datové objemy

Databáze Oracle NoSQL má umožnit oproti klasickým řešením zejména lépe spravovat velké objemy dynamicky vznikajících dat.

Oracle začal nabízet NoSQL databázi pro velké datové objemy


Oracle dnes oznámil dostupnost databáze Oracle NoSQL a nabízí ji ke stažení v rámci své sítě Oracle Technology Network. Verze Community Edition je k dispozici pod licencí open source. Databáze Oracle NoSQL umožňuje zákazníkům spravovat velké objemy dynamicky vznikajících dat, např. statistiky webů a záznamy webových protokolů, data produkovaná v sociálních sítích a mobilními aplikacemi nebo údaje generované ze senzorů a chytrých měřících zařízení.

Databáze NoSQL je součástí portfolia Big Data společnosti Oracle, tedy produktů a technologií určených pro zpracování velkých objemů dat. Oracle nabízí k databázi NoSQL podporu na úrovni, kterou požadují uživatelé v podnikovém sektoru.

Jednoduchý datový model klíč-hodnota (key-value), vysoká dostupnost a škálovatelnost umožňují, aby se databáze Oracle NoSQL stala efektivním úložištěm dat. Ta jsou uložena v jednoduchém flexibilním formátu, a databáze proto umožňuje rychlý vývoj a nasazování aplikací. Tím se databáze Oracle NoSQL liší od většiny jiných platforem, pro něž se aplikace údajně vytvářejí obtížněji vzhledem k problémům s konzistencí a aktualizací vícenásobných kopií týchž dat. Vývojáři aplikací pak musejí sami psát kód, který zajistí konzistenci. Databáze Oracle NoSQL naopak tuto funkcionalitu poskytuje sama a vývojáři mohou navíc příslušnou funkci konfigurovat tak, aby vyhovovala rozdílným potřebám různých aplikací. Ve srovnání s konkurenčními řešeními lze databázi Oracle NoSQL rovněž snadno nainstalovat, konfigurovat a spravovat. Společnost Oracle poskytuje k databázi kvalitní podporu, která se opírá o rozsáhlé zkušenosti a kvalifikaci Oraclu ve správě podnikových dat. Zákazníci se proto mohou spolehnout na nepřetržitou dostupnost kritických databázových instancí (procesy pro správu databáze a pro zajištění přístupu k uloženým datům).

Databázi Oracle NoSQL lze také spravovat pomocí webové konzole a přístupného rozhraní (API). Nástroje pro správu automatický řídí a monitorují topologii, vyvažování zátěže, výkon, události a výstrahy. Téměř lineární škálovatelnost, propustnost a latence znamenají, že databáze se hodí pro široké spektrum úloh z hlediska jejich typu i rozsahu.

Databáze Oracle NoSQL a další produkty z řady Big Data přestavují komplexní end-to-end řešení pro zpracování velkých objemů dat, jejich získání, organizaci a analýzu. Společnost Oracle tvrdí, že údajně jako jediný dodavatel může zákazníkům zajistit maximalizaci přínosů z „Big Data“ přístupu napříč celým podnikem.

Úvodní foto: © Petya Petrova - Fotolia.com


Komentáře