Podnikové řešení pro vytváření PDF oznámila firma Software602

S verzí osm se ze softwarového nástroje Print2PDF podle výrobce stala plnohodnotná aplikace připravená na začlenění do podnikové IT architektury, centrální správu a integraci s jinými informačními systémy.S verzí osm se ze softwarového nástroje Print2PDF podle výrobce stala plnohodnotná aplikace připravená na začlenění do podnikové IT architektury, centrální správu a integraci s jinými informačními systémy.
Software602 tak reaguje na rostoucí poptávku po automatizovaném vytváření elektronických archivů a elektronické předávání faktur a dalších dokumentů, u nichž je důležitá nezměnitelnost a ochrana elektronickým podpisem.
Print2PDF 8.0. podporuje webové služby, což je technologie umožňující snadnou komunikaci mezi různými informačními systémy. Typické využití této funkce vypadá tak, že data jsou z informačního systému přenášena do Print2PDF, kde jsou vytvářeny PDF soubory podepsané digitálním podpisem. Tyto soubory automaticky jsou ukládány do archivu nebo předávány zákazníkům.
Výhodou se v této souvislosti ukazuje možnost vytvářet PDF v oficiální archivační verzi definované normou ISO 19005 a respektované auditory PDF/A, respektive PDF/A 1a a PDF/A 1b.
Pro podniky je podstatná i automatizace (systém vytváří PDF s předdefinovaným profilem ze všech souborů uložených od určitého adresáře či zaslaných na určitou e-mailovou adresu), možnost centrálního nasazení do všech počítačů v organizaci a jednotného řízení profilů vytvářených souborů.


Komentáře