Podnikový SaaS: Plánování je nezbytností

Model SaaS představuje pro firmy vítanou hostovanou alternativu jejich současných řešení. Jeho implementace však vyžaduje prozíravou analýzu, kterou by neměly zastínit okamžité úspory.


Rostoucí popularita modelu SaaS (Software as a Service) staví IT manažery před výzvu vytvořit pro aplikace založené na službách komplexní strategii a zásady i definici výkonnostních metrik a podpory. Návrh celopodnikových standardů pro nasazování hostovaných řešení je způsobem, jak zajistit, že tyto služby budou pracovat v rámci kritérií platných v interních sítích pro oblast zabezpečení, zálohování, ukládání a integrity dat či podnikových procesů.

Studie ukazují, že krátkodobé strategie mohou být v tomto případě nevhodné, protože úspory se časem zmenší a složitost může při nasazení více služeb naopak vzrůst. Implementace hostovaných řešení mohou navíc přinést rizika nedodržení shody se směrnicemi či problémy s auditem. Samostatné smlouvy o využití on-line služeb může být nutné změnit tak, aby odpovídaly celopodnikové strategii. Potřeba komplexního pohledu se tak stává kritickou v souvislosti s růstem využití SaaS ve společnostech.

Nedávný průzkum sdružení Cutter Consortium ukazuje, že 63 % respondentů ve svých organizacích používá model SaaS a dalších 28 % o tom vážně uvažuje. Při stejném průzkumu v loňském roce používalo SaaS 32 % organizací a o použití přemýšlelo 36 %. Společnost Saugatuck Technology zase tvrdí, že koncem roku bude mít 55 % severoamerických podniků nasazenu minimálně jednu aplikaci SaaS a společnost Gartner dokonce předpovídá, že už koncem roku 2013 bude pro řadu aplikací provozovaných ve vlastní infrastruktuře k dispozici také zcela běžný funkční ekvivalent v podobě modelu SaaS.

Studie Gartneru vloni také zjistila, že nasazení SaaS ve většině velkých společností začalo, aniž by o tom ředitel IT věděl nebo se tohoto procesu nějak zúčastnil. V rámci vyhodnocení doporučili analytici Gartneru informačním ředitelům vytvořit strategii pro SaaS a zahrnout ji do strategie pro aplikace a do správy portfolia.

Pochopení hlavní myšlenky
Někteří manažeři se snaží touto radou řídit a začali zohledňovat dlouhodobou strategii při zvažování potenciálu krátkodobého přínosu. Derrick Jackson, správce systémů a databází ve společnosti Mapp Construction, zformuloval zásady, které poskytují jeho společnosti strategii odchodu pro případ, že by bylo potřebné použít aplikaci interně. „Je nezbytné ohodnotit tyto poskytovatele i podle toho, zda mají či nemají použitelný plán pro váš případný odklon od modelu SaaS,“ tvrdí Jackson.

Společnost Mapp používá software iEnterprises Empower CRM, který je hostován na serverech IBM BladeCenter, a dále software IBM WebSphere, DB2 a Lotus. Tato konfigurace poskytuje podle Jacksona možnost přejít na interní řešení, kdykoli by to bylo třeba. „Musíte plánovat pět let dopředu pro případ, že by aplikace vyrostla a stala by se základním pilířem vaší firmy, abyste věděli, jak ji dostat zpět do svého prostředí pro případ, že se tak vedení rozhodne,“ vysvětluje Jackson.

Jacksonův pohled není ojedinělý, jak ukazuje nedávný průzkum Gartneru, který popisuje, že úspora mizí po prvních dvou letech od nasazení SaaS. Jackson říká, že používání služeb běžících na hostované infrastruktuře, která se určitým způsobem podobá té interní, může snížit náklady na eventuální přesun aplikací.

Jiní zase pohlížejí na poskytovatele SaaS jako na partnery, kteří jim mohou pomoci vyškolit interní personál pro případný přesun řešení do interního provozu nebo pro jeho rozšíření pomocí vlastní infrastruktury. „S poskytovatelem hostovaných služeb jsme spolupracovali na školení programátorů naší webové aplikace,“ uvádí Anna Sheronyová, manažerka pro informace a soukromí ve firmě zaměřené na finanční služby, která minulý rok uzavřela smlouvu se společností WhiteHat Security na poskytování služeb zabezpečení webu.

Programátoři firmy se naučili pracovat se vstupy i výstupy služby a také vylepšili své dovednosti ohledně vytváření bezpečnějšího kódu. „Při pohledu na tato řešení je důležité partnerství. Musíte být schopni vytvořit si s dodavatelem vztah,“ prohlašuje Sheronyová.

Rozšiřování SaaS
Zmíněné blízké vztahy mohou prokázat svou důležitost i při rozšiřování SaaS mimo tradiční oblasti, jako jsou CRM či aplikace lidských zdrojů. Nedávná studie společnosti Forrester Research ukazuje, že zájem těch, kdo model SaaS už přijali, začínají přitahovat i řešení pro skupinovou spolupráci, pro správu obsahu, automatizaci či pro správu objednávek.

V průzkumu Forresteru nazvaném „Přijetí SaaS se rozšiřuje“ jsou IT manažeři vybízeni k vytvoření směrnic s doporučenými postupy, které se zabývají zálohováním nebo obnovou po havárii (disaster recovery), dodržováním podnikové identity či správou přístupu. Studie také uvádí, že by měly být vytvořeny standardní formulace smluv týkající se výkonu, doby provozu a linky technické podpory tak, „aby měli zákazníci kupující řešení SaaS jasnější představu o tom, co při podpisu nových smluv požadovat“.

Rozklad
Dalším důvodem vytvoření podnikových strategií pro hostované služby je fakt, že SaaS rozkládá využití komunikační sítě do stále menších fragmentů. „Když dodavatelé SaaS začínali, potřebovali pro svou činnost všechny funkce datového centra,“ říká Rob DeSisto, analytik společnosti Gartner. „Nyní vidíme rozdělování trhu na specializované poskytovatele. Když se podíváte na integrační služby, zabezpečení či fakturace, jedná se o specifické oblasti, které nemůže nabídnout jediný dodavatel.“ Tato orientace na jednotlivé segmenty je také povzbuzována snahou podnikových uživatelů o úzké propojení interních systémů s externími službami.

Začínající společnost Symplified provozuje službu spojených identit, která umožňuje jejím zákazníkům udržovat identifikační systém ve vlastní síti a zároveň vytvořit komunikační kanál pro jednotné přihlášení (SSO) ke všem jejím on-line službám.„Poskytujeme SSO a uživatelé nemusejí provádět žádné specializované integrace,“ uvádí Darren Platt, technologický ředitel společnosti Symplified. Platt tvrdí, že následovat bude audit, protokolování (logging) a shoda s předpisy. „Uživatelé musejí na svého poskytovatele služby spoléhat, že jim řekne, co uživatelé dělali, avšak v některých odvětvích to k dodržení shody se směrnicemi nestačí. Lidé si to už začínají uvědomovat,“ říká Platt.

Existují také problémy se zabezpečením, protože společnosti začínají vydávat specifická hesla pro každou jednotlivou službu. „Jeden z testů zabezpečení se zaměřuje na to, kolik různých hesel musejí zaměstnanci znát,“ varuje James Tu, bývalý manažer zabezpečení informací v realitní společnosti CB Richard Ellis. „Správa těchto hesel je noční můrou, která celkové zabezpečení ničí.“

Tu dodává, že firma Symplified poskytuje zajímavou vrstvu SSO a že i ostatní provozovatelé on-line služeb budou muset začít svým zákazníkům nabízet infrastrukturu pro jednotné zprostředkovávání a případné ukončování platnosti uživatelských účtů.

„Na trhu je potřebné vidět více nabídek pro infrastrukturní řešení, jež integruje služby SaaS a systémy umístěné za firewallem,“ říká Tom Halter, ředitel IT ve společnosti Whitney Automotive. Halter používá software Microsoft Exchange v podobě hostované e-mailové služby od společnosti Intermedia, což jej původně nutilo spravovat dva různé adresáře -- jeden na každé straně firewallu. Nyní Intermedia poskytuje funkci pro synchronizaci obou seznamů.

Další společností, která nabízí služby pro pokrytí potřeb infrastruktury, je Hubspan, specializující se na integraci dat. „Odstranili jsme potřebu provádět transformaci dat, takže naši zákazníci nemusejí kupovat odpovídající integrační software,“ pochvaluje si Nick Marchetti, šéf divize komerčních řešení společnosti Visa.

Toto oddělení zřídilo před rokem a půl službu Accounts Payable Automation. Firma Hubspan se pro ni stala zprostředkovatelem procesu transformace bankovních dat do formátu, který dokáže společnost Visa zpracovat.

Nyní může Visa zřídit účty a jim odpovídající mapování dat do dvou týdnů namísto dosavadních dvou měsíců. V blízké době bude systém rozšířen do Evropy a do Asie. „Při pohledu z perspektivy infrastruktury lze říci, že SaaS lze pro tyto účely použít, ale musíte na to pamatovat hned od začátku. Potřebujete k tomu na startu vhodnou architekturu i vizi,“ vysvětluje Marchetti.

Infrastruktura a platformy
Další zajímavou oblastí pro celopodnikové rozhodování je PaaS (Platform as a Service) od takových poskytovatelů, jako jsou Amazon, IBM, Google, Salesforce.com, NetSuite, Microsoft a další.

„Na některých systémech SaaS jako třeba Salesforce.com, se mi líbí, že fungují spíše jako platforma než jako aplikace,“ říká Erika Bjuneová, viceprezidentka pro IT ve společnosti Tides Center. Tento podnik používá Salesforce.com pro hostování portálu obsahujícího finanční informace a také pro svou vlastní aplikaci týkající se kvalifikace organizací. Bjuneová rovněž používá open source integrační software od firmy Jitterbit sloužící k propojení infrastruktury Microsoft SQL Serveru společnosti Tides Center a systému Salesforce.com.

„Naší vizí je mít platformy, na kterých můžeme vytvářet všechny druhy aplikací, služeb a pracovních postupů, které potřebujeme nejen ke svému podnikání, ale také ke sběru různých metrik,“ popisuje Bjuneová. Experti prohlašují, že PaaS je další oblastí služeb, kde musí společnosti činit dlouhodobá rozhodnutí. „Hledíme-li na PaaS a tvorbu aplikací, musíte obětovat stejné množství úsilí, jako když jste pomýšleli na nákup svého prvního javového serveru,“ tvrdí John Rymer, analytik společnosti Forrester. „Různé platformy mají rozdílné nástroje, některé jsou lepší pro podnikové aplikace, jiné vyžadují nové jazyky, některé mají velmi proprietární obsah, další zase poskytují fakturační služby apod.“

Závěrem
Experti se shodují, že pokles ekonomiky pomáhá některým organizacím vzít SaaS jako alternativu dosavadních klasických řešení, ale zároveň radí, aby rozhodnutí byla konána na širším základě než jen na úvodním příslibu úspory nákladů.

„Mnoho odpovědných pracovníků v podniku se vrací zpět k základnímu procesu výběru dodavatele a kromě funkcí poptávaného řešení také zkoumají třeba životaschopnost dodavatele,“ popisuje Jeff Kaplan, generální ředitel společnosti ThinkStrategies.

Další dodávají, že SaaS, PaaS a cloud computing základním způsobem přetvářejí roli IT. „Oddělení IT se mění z implementátora na inspektora,“ komentuje novou situaci DeSisto z Gartneru.Komentáře