Podnikový software ve výrobě plastů

Výroba plastů je velmi specifickou oblastí, kde velmi záleží nejen na výrobě samé, ale také na související logistice a komunikaci s odběrateli.

Podnikový software ve výrobě plastů


Jde totiž často o výrobu komponent pro výrobce celků. Nejde pouze o to, co vyrábíte a jak to vyrábíte, ale také, komu dodáváte a jak dodáváte. Firma, která se zabývá výrobou plastů, tedy bezesporu potřebuje mít k dispozici kvalitní ERP systém a jeho prostřednictvím dobře ošetřenou nejen výrobu, ale i další součásti své činnosti.

Základní činností mnoha firem na výrobu plastů, je zpracování granulátu. Ten se po nutných úpravách nasype do stroje. Podle použité formy vzniká výrobek, přičemž v naprosté většině případů se jedná o sériovou výrobu. Složité výrobky vznikají pomocí vstřikování, jehož základem je forma. Jednodušší pak zpravidla vytlačováním podle různých profilů. Produktem je nekonečný pás výrobku, který se pak dělí na příslušné kusy dle požadované délky.

Granulát je obvykle nutné namíchat speciálně pro konkrétní výrobní dávku a usušit. K tomu slouží míchačky a sušičky. Výrobci je granulát většinou nakupován konkrétně pro danou spotřebu. Barevnosti lze docílit jednoduchým způsobem: barevný granulát je v daném poměru míchán z jiných barevných substrátů.

Stroje a ERP
V plastikářské výrobě se používají stroje různých typů, např. vstřikovací, lisovací, vakuovací lisy atd. Jejich propojení s ERP systémy je velmi důležité, ale zpravidla se při něm neobjevují zásadní potíže.

Jednotlivé stroje mohou mít různé parametry, např. sílu vytlačování, přítlačnou sílu a podobně. Ty lze v informačních systémech sledovat. Jednotlivé stroje z dané skupiny typů jsou různě zaměnitelné. Kupříkladu výrobek lze vyrábět na libovolném lisovacím stroji s přítlačnou sílou X a více. S tím si však v informačním systému bez problémů poradíte.

V kapacitních plánech je toto specifikum evidováno jako takzvané „alternativní pracoviště“. Sledování zmetkovosti, přípravné doby („seřizovací časy“), opotřebení forem nebo odvádění pomocí čárových kódů – i to jsou základní požadavky v tomto druhu výroby.

Důležitými součástmi ERP pro plastikářskou výrobu jsou též EDI komunikace, příjem a zpracování odvolávek a provázanost nákupního a výrobního plánu. Podstatné je také řízení expedičních procesů včetně tisku transportních etiket a zasílání avíz o dodávce a neméně samozřejmě i podpora sběru dat pomocí čárového kódu.

Formy a kapacity
Podívejme se však i na další specifika výroby plastů. Jedním z nich je například otázka forem. Formy jsou drahé a je nutné jejich cenu rozpouštět dle životnosti do jednotlivých výrobků. Při plánování výroby je tedy nezbytné zohlednit nejen kapacity stroje, ale i formy.

Formy mohou být nejen na jeden kus produktu, ale zpravidla bývají vícenásobné. Na jeden cyklus tedy vypadne více kusů výrobku. Důležitá je přitom skutečnost, že přípravné časy pro lisování nejsou konstantní a závisí na druhu předešlého výrobku. V případě, že ten předchozí byl vyráběn na stejné formě a má například jen jinou barvu, je čas na přípravu několikanásobně kratší než při kompletní výměně formy. Při plánování výroby je nutné tyto faktory zohledňovat.

Formy se samozřejmě také mohou poškodit a musí se opravovat. Jedná-li se například o dvacetinásobnou formu a poškozena je pouze část s jedním kusem výrobku, dochází často k zaslepení části formy a tím i ke snížení její násobnosti. V jednom cyklu tedy vypadne méně výrobků, ale časy cyklu se nemění. Dochází pak ke zpožďování výroby vůči plánovaným časům nezaslepené formy, které jsou uvedeny v TPV. To má vliv nejen na plánování výroby, ale i na oceňování pracovníků, kteří jsou placeni v úkolu. Zaměstnanec v této branži má totiž úkolovou mzdu stanovenou na jeden cyklus (bez ohledu na počet zaslepení), nikoli na jeden kus výrobku.

Zajímavé je i to, že ačkoli výroba plastů je svým charakterem sériovou výrobou, často se stává, že si firma vytvoří i vlastní středisko na výrobu forem. To je však naopak typicky zakázkovou výrobou. Požadavkem je pak zvládnutí evidence zakázkové i sériové výroby v jednom informačním systému.

Doporučení: Vidět systém přímo při práci
Nejen pro výrobu plastů je důležitá optimalizace zásob. Systém proto automaticky generuje požadavky na nákup i na výrobu a porovnává materiálové potřeby se stavem skladu s ohledem na budoucí pohyby.

Další důležitou věcí je sledovatelnost ve výrobě, tedy dohledání stavu rozpracovanosti zakázky, zpětné dohledání příčiny reklamace, například možnost sledování historie změn, kusovníků a postupů na jednotlivých výrobních příkazech formou odchylkového řízení.

Informační systém ve výrobě obecně a v plastikářské zvláště musí dnes umět také podporovat řízení jakosti, plánovat kapacity i zdroje, vyhodnocovat zakázky a účtovat.

Autorka je manažerkou značky Helios Green společnosti Asseco Solutions

Úvodní foto: © industrieblick - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 21/2012
Celý článek i toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře