PostgreSQL 8.2 směřuje k jednoduchosti

Nová verze populární open source objektově-relační podnikové databáze PostgreSQL obsahuje více než dvě stě - převážně menších - vylepšení, jejichž jednotným cílem je zjednodušení aplikace. PostgreSQL 8.2 přináší kupříkladu zdokonalené logování, kvalitnější optimalizátor, možnost vytvářet indexy i v průběhu modifikace databáze a vyšší výkon.
Komentáře