Poznejte výhody vizualizace BI

Mnohé organizace si dnes začínají uvědomovat, jak důležitou roli mohou pro dosažení jejich obchodních cílů hrát big data. Různé známé a více či méně úspěšné koncepty, jako jsou třeba identifikace faktorů ovlivňujících rozhodnutí zákazníků o nákupu, vzorců chování ukazujících na podvody, neefektivností zpomalujících byznys procesy apod., mohou díky sběru a analýze velkých objemů dat nabýt nového charakteru a podstatně větší účinnosti.

Poznejte výhody vizualizace BI


Kvalitativně nové informace získané analýzou big dat mohou organizacím pomoci zlepšit vlastní fungování a identifikovat příležitosti pro nové produkty a služby, které by si jinak neměly šanci vůbec všimnout.

Na druhé straně představuje zpracování big dat pro mnoho organizací náročnou výzvu. Tento typ dat má tendenci rychle měnit svůj obsah i strukturu, takže nakládání s nimi je stále složitější a také je obtížnější se k  pravým informacím už jen dostat.

Dostupné nástroje, schopné zpracovávat velké objemy informací, jsou obvykle složité a náročné na používání a většina podniků ani nemá k dispozici dostatečnou odbornost, jež by jim umožnila s nimi efektivně nakládat a poskytovat analýzy, které by přinášely skutečný efekt.

Společně s komplexností samotné správy a zpřístupněním big dat je nedostatek znalostí a zkušeností v této oblasti považován za  poměrně významný problém.

Většina současných technik pro zacházení s big daty vyžaduje spoustu nepříjemné ruční práce a řada odpovídajících softwarových nástrojů ještě zdaleka není na takové úrovni, aby je mohli bez problémů masově využívat uživatelé z byznysu.

Pokud nejde zrovna o organizace jako Google nebo Facebook, jež zaměstnávají tisíce specialistů pro práci s big daty, je pro většinu podniků velmi obtížné informační potenciál těchto dat využít. To, co potřebuje „normální“ společnost, jsou nástroje, jež by jí umožnily big data analyzovat jednoduše, účinně a s relativně malými náklady.

I pracovníci, kteří nejsou experty na data (označovaní obvykle jako data scientists či datoví vědci),  by měli být schopni na základě svého odborného zaměření formulovat dotazy a snadno a rychle se dobrat výsledků – například nalézat vzorce chování, identifikovat nekonzistence a anomálie či dokonce získat odpovědi na otázky, jež je do té doby ani nenapadlo položit.

V opačném případě bude přínos z úsilí a nákladů vynaložených pro sběr a správu big dat přinejmenším velmi nejistý. A pokud se nepodaří nalézt odpovědi na důležité otázky, jež jsou ukryty v těchto datech, budou firmy zároveň čelit riziku ztráty důležitých obchodních příležitostí.

Demokratizace dat

Proč jsou některé společnosti schopny proměnit využívání big dat ve svou výhodu, zatímco jiné stále znova zabředávají do stohů informací, jež jim přinášejí jen omezený užitek?

U těch, kterým se v tomto směru podařilo uspět, je ve většině případů klíčovým faktorem schopnost doručit a prezentovat data tak, aby uživatelům poskytla pro ně srozumitelnou a smysluplnou informaci. Podstatnou stránku tohoto procesu představuje vizualizace dat a informací.

Tím, že je možné současně pracovat se všemi daty organizace, se navíc otvírá mnoho dalších možností – ať už prostřednictvím nových pohledů nebo přesnějších a detailnějších výstupních informací vedoucích ke kvalitnějšímu rozhodování.

Kombinace účinné vizualizace a pokročilých analytických metod navázaná na odbornost v daném oboru byznysu se ukazuje jako velmi efektivní cesta ke skutečnému zlepšování chodu podniku a vytváření nových iniciativ.

Je to jako vytěžení zlaté informační žíly z masivu datové horniny. Motivuje přemýšlení o realitě a příležitostech novým způsobem. A je to nejpřirozenější cesta, jak uživatelům představit potenciál informačního bohatství ukrytého v datech.

Není čas na váhání

Business intelligence ze své podstaty umožňuje získat informaci v pravý čas a v takové formě, aby na jejím základě bylo možno okamžitě a s důvěrou ve vlastní rozhodnutí konat. Pokročilá vizualizace dat, jež má v zádech účinné analytické metody, dělá z BI skutečně mocný nástroj.

Žijeme ve vysoce kompetitivním světě. To, zda se nám podaří dostatečně rychle a snadno rozeznat příležitost nebo hrozbu – či ji kompletně pominout –, rozhodujícím způsobem ovlivní naši možnou konkurenční výhodu nebo dokonce limituje možnost přežití.

Ztráta výnosů, podílu na trhu, hodnoty akcií či dokonce právní dopady – k tomu všemu může vést omezená schopnost nalézat a vyhodnocovat vztahy, anomálie či skryté poklady v datech.

S využitím pokročilých analýz a vizualizace dat si mohou podniky sáhnout na skutečnou hodnotu,ukrývající se ve big datech, akcelerovat svou efektivitu a dosáhnout vyšší návratnosti investic.  A ti, kdo vizualizaci dat využívají, si mohou být jisti, že jim pomůže získat nejlepší odpovědi ze svých  dat, ztratit minimum obchodních příležitostí a soustředit se na podstatné věci.

Autor pracuje jako business intelligence advisor ve firmě SAS institute ČR

 

Úvodní foto: © mikkolem - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 4/2013
Celý článek i toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře