Pro lékaře je IT nezbytná pomůcka

Při léčení pacientů výrazně pomáhá IT. Bez těchto prostředků si dovedeme provoz poskytovatelů péče jen těžko představit. Prosazuje se také e-health, tedy zcela elektronické zdravotnictví, kde jsou všechny informace udržovány v elektronické podobě.

Pro lékaře je IT nezbytná pomůcka


Základem financování zdravotnictví jsou zdravotní pojišťovny. Ty potřebují pro provoz software, který je schopen evidovat klienty včetně nákladů na jejich léčbu. S tím souvisejí například předpisy pro doplatky pacientů za léky. Dále je třeba registrovat všechny smluvní poskytovatele lékařské péče dané pojišťovny, počínaje ordinacemi soukromých samostatných lékařů (praktických, odborných) přes soukromé kliniky až po nemocnice.

Zdravotní pojišťovny musí být schopny evidovat výkony, jejich ceny, počty a proplácet je poskytovatelům zdravotnické péče. Také musí obsáhnout seznamy léků, jejich ceny a doplatky, které platí pacienti. Když k tomu přidáme ještě účetní systémy, zjistíme, že jde o složitý, vzájemně propojený software obsahující značně objemné databáze i vyhodnocovací části.

Představa o elektronickém zdravotnictví předpokládá budoucí propojení všech systémů zdravotních pojišťoven s nemocnicemi i ordinacemi poskytovatelů péče.

Nemocniční systémy

V nemocnicích se můžeme setkat se softwarem, jenž je velmi podobný tomu, který se používá v hotelech. Jde o evidence pacientů, zabezpečení jejich potřeb, jako jsou stravování, dodávky prádla, seznam dalšího vybavení pokojů atd. Dále to jsou již systémy evidující a poskytující informace o pacientech, ať již popisy problémů, v archivu přístupné informace o dřívějším léčení, diagnózy, laboratorní výsledky, návrhy postupů léčení i předepsaných úkonů a léků. V nemocnicích jsou však i laboratoře, které dodávají výsledky jednotlivých měření podle evidence pacientů na jednotlivá oddělení.

Laboratorní systémy, ať již v nemocnicích nebo v samostatných laboratořích poskytujících služby klinikám i ordinacím soukromých specialistů, musí být schopny přijmout jména pacientů i požadavky, co je třeba se vzorky udělat za úkony, a potom sesbírat všechny naměřené hodnoty a přiřadit je ke správným pacientům. Poté podle potřeby se výsledky měření předávají dál do nemocničního systému či se předávají tam, odkud přišly požadavky.

Jednodušší systémy se využívají v jednotlivých ordinacích, jde vlastně o evidenci pacientů, jejich dřívějších záznamů a současných výkonů. Součástí musí být samozřejmě rovněž účetnictví, případně evidence majetku apod.

V lékárnách slouží systémy hlavně k evidenci léků, a to těch, které má lékárna na skladě, objednaných apod. Jsou napojeny na databáze, ve kterých jsou zachycena různá balení, případně léky se stejnou účinnou látkou apod. Lze přes ně také objednat u dodavatelů požadovaný lék, a to i v balení, které není právě v lékárně na skladě. Součástí systému je pak evidence léků, které nejsou na předpis. Důležitou složkou je účetnictví, které se musí vyrovnat s různými platbami za léky od zdravotních pojišťoven, s případnými doplatky zákazníků atd.Úvodní foto: © Kurhan - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 1/2013
Celé toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře