Pro lékaře je IT nezbytná pomůcka

Při léčení pacientů výrazně pomáhá IT. Bez těchto prostředků si dovedeme provoz poskytovatelů péče jen těžko představit. Prosazuje se také e-health, tedy zcela elektronické zdravotnictví, kde jsou všechny informace udržovány v elektronické podobě.

Pro lékaře je IT nezbytná pomůcka


Předávání dat

Bylo by výhodné, aby všechny zdravotnické systémy si mezi sebou uměly předávat data. Problém je v tom, že toho zatím nejsou schopny. Někteří uživatelé s přijímáním dat z jiných systémů nepočítali, a tak nejsou připraveni. Zásadní překážkou je, že není určen univerzální formát dat pro jejich předávání. To částečně řešil systém internetových zdravotních knížek IZIP, který byl vyvíjen pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

Po dlouhém, předraženém a neúspěšném vývoji však byl zastaven. O nové platformě se sice uvažuje a jedná, ale zatím není nic určeno. Jednou z dalších překážek je i současná legislativa. Zdravotnická zařízení se vzhledem ke stavu ekonomiky a možností financování také snaží šetřit, investují jen do toho, z čeho je okamžitý přínos, a tak mnoho prostředků na IT nezbývá.

Dalšími překážkami zavedení zcela elektronického zdravotnictví jsou ukládání a bezpečnost dat. Jde často o citlivé osobní údaje, na jejichž správu dohlíží Úřad na ochranu osobních údajů. Nebezpečí je, že se data mohou dostat ať už záměrně nebo neopatrností do nepravých rukou.

Objevují se také služby využívající internet a poskytující na dálku zdravotní poradenství či dohlížející na klienty se zdravotními problémy. Zjednodušují péči, ale vzhledem k tomu, že zatím nejsou podporovány ze strany zdravotních pojišťoven, nebude asi jejich rozvoj příliš rychlý.

IT ve zdravotnictví výrazně ulehčuje a zjednodušuje práci, a tím zlepšuje péči o pacienty, je však třeba, aby byly na IT dostatečné prostředky. Vyřešit jsou třeba také legislativní podmínky i obecný vhodný formát předávaných dat.Úvodní foto: © Kurhan - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 1/2013
Celé toto vydání si můžete koupit elektronicky
Komentáře