První plně lokalizovanou verzi řešení Revit Architecture na českém trhu představil AutoDesk.

Revit Architecture 2009 nabízí architektům a stavebním projektantům přínosy metody BIM (Building Information Modelling) v plně lokalizovaném českém prostředí.Revit Architecture 2009 nabízí architektům a stavebním projektantům přínosy metody BIM (Building Information Modelling) v plně lokalizovaném českém prostředí.
Software Revit Architecture je doplněn o obsah reflektující české specifické normy, standardy a zvyklosti. Architekti a stavební projektanti tak mají podklady pro stavební dokumentaci, která je přizpůsobená českým normám a požadavkům.
Metoda BIM představuje integrovaný proces postavený na koordinovaných, spolehlivých informacích o projektu, počínaje návrhem, přes konstrukci až po provozní operace. S pomocí metody BIM mohou architekti, inženýři a konstruktéři snadno vytvářet plně koordinovanou stavební dokumentaci obsahující digitální projektové informace. Tyto informace poté využívají pro přesnější vizualizaci, simulaci a analýzu výkonu, vzhledu a nákladů a to jim umožňuje spolehlivě dodat projekt rychleji, ekonomičtěji a se šetrnějším dopadem na životní prostředí.
„Investice do technologie Revit v ČR dokladuje, jak je český a slovenský trh pro Autodesk důležitý. Revit vnímáme jako zásadní nástroj pro metodu BIM. Metoda BIM, kterou Autodesk začal využívat jako první, je převratná technologie, kterou v současné době využívá většina předních světových architektonických studií a stavebních společností,” říká Patrik Minks, obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Revit v české verzi přináší architektům a stavebním projektantům přínosy v podobě zvýšení produktivity, možností sustainable designu a snazší komunikace mezi jednotlivými profesemi.


Komentáře