Recenze: RAD Studio 10.1 Berlin

V dubnu tohoto roku spatřila světlo světa nová verze RAD Studia firmy Embarcadero Technologies. Nese číslo 10.1 a jméno po německém hlavním městě Berlin.

Recenze: RAD Studio 10.1 Berlin


Tutoriály

Přímo z IDE lze spustit řadu tutoriálů. Najdeme v nich návody, jak  připravit počítač běžící pod Windows pro vývoj aplikací pro android, jak připravit počítač Macintosh pro vývoj aplikací pro iOS a OS X a řada příkladů využití některých rafinovaných komponent, které jsou součástí knihoven. Tutoriály jsou v angličtině a využívají služeb YouTube.

Dokumentace

Dokumentace je tvořena webovými stránkami, které se zobrazují přímo v hlavním okně IDE. Najdeme v ní obvyklé položky – přehled novinek, poznámky k instalaci, jak začít s RAD Studiem, dokumentaci pro různé knihovny, referenční přehled Object Pascalu a C++ a další. IDE se při jejich prohlížení chová jako webový prohlížeč, nepodařilo se mi však zjistit, jak ho donutit k návratu na předchozí stránku (alespoň v mé instalaci je tlačítko pro návrat zpět nefunkční).

Tytéž stránky jsou však dostupné i v běžném prohlížeči na webové adrese [3].

Projekt

Zacházení s projekty se v nové verzi RAD Studia neliší od předchozích verzí. Nejprve se rozhodneme, zda chceme projekt vytvářet v Delphi nebo v C++Builderu. Pro oba tyto nástroje je k dispozici projekt založený na knihovně VCL, multiplatformní aplikace (Multi-Device Application) a vytvoření balíčku nebo jednotky.

K dalším typům aplikací se dostaneme volbou Other; zde najdeme konzolové aplikace, vytvoření dynamické knihovny, balíčku, aplikace s rozhraním Metropolis založené na knihovně VCL nebo FireMonkey, aplikace s rozhraním MDI nebo SDI atd.

Správce projektů (Project Manager, jehož podokno je typicky v pravém horním rohu IDE, umožňuje přidat další cílové platformy v závislosti na typu projektu a pak mezi nimi přepínat a tak překládat týž projekt pro různé operační systémy.

Object Pascal

O zrychlení překladu zdrojového textu v Pascalu jsme se zmínili už v úvodním přehledu. Dokumentace uvádí, že analýza zdrojového textu obsahujícího generické konstrukce byla zrychlena až trojnásobně.

Vedle toho byla rozšířena vyhrazená paměť překladače pro podmíněné symboly. Byl také upraven datový typ extended; v programech pro MAC OS X je nyní 16bajtový (hlavním cílem této úpravy je kompatibilita s překladačem BCCOSX jazyka C++ pro MAC OS X.

Poznamenejme, že v programech pro Win32 je tento datový typ 10bajtový, tj. plně využívá možností FPU procesorů Intel, zatímco v programech pro Win64 je 8bajtový.

C++

Stejně jako v předchozí verzi RAD Studia máme k dispozici 7 překladačů jazyka C++. Připomeňme si, že překladač BCC32 je odvozen od původního borlandského překladače jazyka C++ a překladač BCCOSX je odvozen od BCC32. Ostatní překladače jsou založeny na vstupní části („frontendu“) Clang a infrastruktuře LLVM (Low Level Virtual Machine).

Následující tabulka uvádí cílové platformy těchto překladačů spolu s použitými verzemi Clang a LLVM; údaje jsem převzal ze serveru firmy Embarcadero [3].

Překladač

Cílová platforma

Verze Clang

Verze LLVM

BCC32

Win32

-

-

BCC32C

Win32

3.3

3.3

BCC64

Win64

3.3

3.3

BCCIOSARM

32bitový iOS

3.3

3.1

BCCIOSARM64

64bitový iOS

3.3

3.5

BCCAARM  

Android

3.3

3.5

BCCOSX

OS X

Poznamenejme, že překladače BCCAARM a BCCIOSARM byly aktualizovány, takže využívají Clang 3.3 a LLVM 3.3.Úvodní foto: Fotolia


Komentáře