Recenze: RAD Studio 10.1 Berlin

V dubnu tohoto roku spatřila světlo světa nová verze RAD Studia firmy Embarcadero Technologies. Nese číslo 10.1 a jméno po německém hlavním městě Berlin.

Recenze: RAD Studio 10.1 Berlin


Volba překladače

Pro většinu cílových platforem je k dispozici jediný překladač jazyka C++; pouze v případě Win32 můžeme volit, zda chceme BCC32, tedy původní překladač firmy Borland, nebo překladač BCC32C; implicitní je BCC32.

Rozdíly

Rozdíly mezi původním borlandským překladačem a překladači založenými na Clang jsou stejné jako v předchozí verzi. Také shoda těchto překladačů se současným standardem jazyka C++, vydaným v roce 2011, a s novinkami očekávanými v příští verzi standardu, se nezměnila. Podrobnosti najdete v recenzi RAD Studia 10 Seattle [4].

Knihovny

Podívejme se na novinky, které se týkají knihoven dodávaných v rámci RAD studia.

VCL

Visual Component Library, VCL, je knihovnou, která bstála za prvním úspěchem Delphi, a dodnes ji vývojáři široce využívají. Nejdůležitější novinky současné verze lze shrnout do následujících bodů:

 • TRibbon přestala být – spolu se souvisejícími komponentami – standardní součástí instalace. V případě potřeby si ji však lze doinstalovat pomocí nástroje GetIt.
 • AppAnalytics, tedy nástroje pro analýzu návštěvnosti aplikací a způsobu, jakým je uživatelé webu procházejí, nyní využívá protokol HTTPS.

FireMonkey

Z velké řady drobných, ale příjemných vylepšení této knihovny zmíníme alespoň následující:

 • Knihovna FireMonkey nyní podporuje Android 6.0 (API level 23).
 • Knihovna FireMonkey podporuje na mobilních platformách (Android a iOS) komponentu TAddressBook. Tato komponenta poskytuje aplikacím přístup k adresáři na mobilním zařízení, na němž běží.
 • Pro položky seznamu – komponenty TListView – je k dispozici nový návrhář.
 • Byla rozšířena podpora práce se schránkou. Novinkou je rozhraní IFMXExtendedClipboardService, které umožňuje např. registrovat uživatelský formát přenášených dat a pak data v tomto formátu přenášet.

Standardní knihovna jazyka C++

Součástí C++Builder je pochopitelně i standardní knihovna jazyka C++. Tento nástroj používá implementaci Dinkumware, a to stejnou jako v předchozí verzi, tedy

 • verzi 5.01 v překladačích BCC32 a BCCOSX,
 • verzi 6.50 v překladačích BCC32C a BCC64.

Toto rozlišení verzí v podstatě znamená, že v překladačích BCC32 a BCCOSX máme k dispozici knihovnu na úrovni standardu jazyka C++ z roku 2003 s některými prvky standardu z roku 2011, zatímco v ostatních máme k dispozici knihovnu na úrovni standardu jazyka C++ v roku 2001. Podrobnější informace najdete v recenzi předchozí verze RAD Studia [4].

Pro mobilní platformy tuto knihovnu RAD Studio nepodporuje.

Vedle toho lze používat implementaci standardní knihovny Boost (přesněji její podmnožinu přizpůsobenou pro RAD Studio), a to:

 • verzi 1.39.0 v překladačích BCC32 a BCCOSX,
 • verzi 1.55.0 v překladačích BCC32C a BCC64,
 • verzi 1.53.0 v překladači BCCAARM (pro platformu Android).

Tuto knihovnu je však třeba instalovat zvlášť. (Ani zde nedošlo ke změně oproti předchozí verzi.)

Internet věcí

Pojem Internet věcí (Internet of Things, IoT) označuje, jak jistě víte, propojení různých zařízení spravovaných vestavěným procesorem s internetem. Toto propojení je typicky bezdrátové takže umnožuje nejen vzájemnou interakci těchto zařízení, ale i jejich sledování a ovládání – a pochopitelně služky, které jsou na tom založené. Podrobněji jsme o nich hovořili v článku [4].

V RAD Studiu 10.1 Berlin byly posíleny možnosti nástroje BeaconFence (nástroje pro vymezení prostoru majáčky, viz též článek [5]). Jde např. o:

 • podporu majáčků pod Windows,
 • nástroje pro detekci zón,
 • nové možnosti kreslení,
 • vlastnosti, které umožňují pracovat s posledními vypočtenými pozicemi,
 • nové nástroje po zakázání nebo povolení programů pro majáčky.

Podrobnější informace lze získat v dokumentaci. Poznamenejme, že BeaconFence není standardní součástí instalace RAD Studia, je třeba ho instalovat zvlášť pomocí nástroje GetIt.

Cloud a jeho využití

Součástí RAD Studia jsou také nástroje pro využití cloudových složeb. Jistě víte, že tyto služby spočívají v tom, že uživateli propůjčují – typicky za úplatu – výpočetní kapacitu serverů dostupných prostřednictvím internetového prohlížeče nebo poštovního klienta. Pokud jsou tyto služby placené, uživatel platí za jednotlivá použití softwaru, nikoli za licenci.

RAD Studio podporuje využití cloudů Amazon a MS Windows Azure, a to ve všech edicích. Pokud jde o Amazon, je k dispozici Amazon Simple Storage Service (S3) API, Amazon Queue Service API a Amazon SimpleDB API.Úvodní foto: Fotolia


Komentáře