Recenze: RAD Studio 10.1 Berlin

V dubnu tohoto roku spatřila světlo světa nová verze RAD Studia firmy Embarcadero Technologies. Nese číslo 10.1 a jméno po německém hlavním městě Berlin.

Recenze: RAD Studio 10.1 Berlin


V současné verzi RAD Studia přibyla možnost vymazání všech zpráv ve frontě a správa životního cyklu objektů v koších (bucket).

V případě MS Azure nyní RAD Studio podporuje API Microsoft Azure Blob Service, Microsoft Azure Table Service a Microsoft Azure Queue Service verze 2015-02-21. Byla také upravena podpora zásad přístupu a mnohé další nástroje.

Přístup k datům

I když RAD Studio 10.1 Berlin stále v jisté míře podporuje, stejně jako předchozí verze, používání starších technologií pro přístup k datům, jako je sada komponent dbExpress pro přístup k SQL serverům nebo dokonce BDE pro přístup ke stolním databázím, jako byl Paradox nebo FoxPro, v současné době je v popředí multiplatformní technologie FireDAC. Také o ní jsme podrobněji hovořili v recenzi předchozí verze RAD Studia [4]; zde se zmíníme pouze o některých novinkách.

Drobná vylepšení se dotkla přístupu ke všem podporovaným databázovým serverům.

 • DB2: Jak nativní ovladač, tak i ovladač pro ODBC podporuje DB2 na počítačích AS/400.
 • MongoDB: V případě této nerelační dokumentové databáze přibyla podpora upozornění (alert) a metoda pro procházení dokumentů.
 • Advantage: Byla vylepšena podpora šifrovaných tabulek. Počínaje verzí 12 také přibyla podpora pro datový typ GUID a zlepšila se podpora zálohování.
 • Interbase a Firebird: Přibyla mj. komponenta pro získání informací o serveru (číslo verze, typ licence apod.), podpora typu pole v těchto databázích, zlepšila se podpora typu BLOB.
 • Informix: Přibyla podpora pesimistického uzamykání, jeden nový parametr připojení podpora pro chybový kód ISAM.
 • Oracle: Počínaje verzí 12c přibyla podpora datových typů 32K VARCHAR2, NVARCHAR2, a RAW, podpora implicitních výsledků a mnohé další. Počínaje verzí 11g je k dispozici komponenta TFDOracleAdmin pro správu instance databázového serveru a podpora 64bitových celých čísel a 32bitových celých čísel bez znaménka a mnohé další nástroje.
 • PostgreSQL: Počínaje verzí 9.2 je k dispozici mj. podpora formátu JSON. Počínaje verzí 9.3 jsou k dispozici nové nástroje pro identifikaci chyb a počínaje verzí 9.4 je k dispozici podpora formátu JSONB. Přibyla také podpora verze 9.5 a některé další možnosti.
 • SQLite: Binární soubory využívané pro tento server byly aktualizovány pro verzi 3.9.2. Počínaje verzí 3.8.9 přibyla podpora indexování výrazů a další možnosti. Ve verzi pro OS X je mj. nová podpora šifrování.

Drobné změny – například nové parametry připojení – se objevily i v podpoře ODBC.

Databáze

Součástí instalace je i vývojářská edice databázového serveru InterBase XE7 (12.0.4.357) Developer Edition – stejné jako byla v předchozích verzích. Podrobnější informace najdete v recenzi RAD Studia XE8 [2].

RAD Server

RAD Server je nově uvedené řešení pro tvorbu vícevrstvých aplikací. Obsahuje EMS, Beaconfence, AppAnalytics a integruje řadu dalších technologií (například pro správu uživatelů, zasílání zpráv na klienty apod.). Pod zkratkou EMS se skrývá nástroj Enterprise Mobility Services, server, který poskytuje mobilní platformu pro podnikové aplikace. Lze ho provozovat například v cloudu a umožňuje snadno zveřejnit podniková data prostřednictvím vzdáleného přístupu k databázi, REST API apod. Jednou z novinek RAD Studia 10.1 Berlin v této oblasti je podpora webového serveru Apache. Vedle toho zde najdeme API pro volání mezi doménami a jiné příjemné drobnosti. Další informace lze najít v článku věnovaném mobilním klientům pro aplikace IoT [6].

Co dodat

Není třeba zdůrazňovat, že RAD Studio 10.1 Berlin je kvalitní a silný nástroj, s nímž je snadné pracovat. Stejně jako u předchozích verzí platí, že jeho nejsilnější stránkou možnost současného vývoje aplikací s jedním zdrojovým kódem pro několik platforem zároveň.

Jeho nevýhodou pro nového uživatele je poměrně vysoká cena: Jedna licence nejsilnější edice Architect stojí v současné době 199 400 Kč, verze Enterprise, která by měla většině vývojářů zcela postačovat, stojí 132 900 Kč, nejslabší edice Professional stojí 80 100 Kč. Za samotné Delphi nebo C++Builder v edici Architect  zaplatíte v současnosti 177 200 Kč, za edici Enterprise 110 800 Kč a za edici Professional 44 300 Kč.  Za licenci edice Starter zaplatíte 9000 Kč.

Ve výše uvedených cenách je oproti minulosti zahrnuto i předplatné pro první rok. Po dobu platnosti garantuje uživateli aktualizaci produktu a technickou podporu v rozsahu tří incidentů na licenci.  Po jeho vypršení se může uživatel rozhodnout, zda si službu prodlouží či nikoliv.  

Další informace o aktuálních cenách najdete na stránkách českého zastoupení firmy Embarcadero. 

Miroslav Virius
Katedra softwarového inženýrství FJFI ČVUT

 

Odkazy (všechny citace webových zdrojů jsou z 1. 11. 2015)

 1. Embarcadero CZ + SK.  Dostupné na http://www.embt.cz/cs/produkty/1-delphi
 2. Virius, M. Velká recenze: Nová verze vývojového nástroje RAD Studio XE8 z pohledu Miroslava Viriuse. Dostupné na http://programujte.com/clanek/2015070900-velka-recenze-nova-verze-vyvojoveho-nastroje-rad-studio-xe8-z-pohledu-miroslava-viriuse/
 3. Help for RAD Studio Berlin. Dostupné na http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Berlin/en/Main_Page
 4. Virius, M.: Velká Recenze: Nová verze vývojového nástroje RAD Studio 10 Seattle z pohledu Miroslava Viriuse http://programujte.com/clanek/2015112000-velka-recenze-nova-verze-vyvojoveho-nastroje-rad-studio-10-seattle-z-pohledu-miroslava-viriuse/
 5. Beaconfence. Dostupné na https://www.embarcadero.com/products/beaconfence
 6. Mobilní klienty pro aplikace IoT. Dostupné na http://www.itbiz.cz/clanky/mobilni-klienty-pro-podnikove-aplikace-iot


Úvodní foto: Fotolia


Komentáře