Red Hat a další významné firmy žádají komplexní reformu softwarových patentů

Významní IT hráči nejsou spokojeni se současnou praxí patentování softwaru.


Společnosti Red Hat, Google, Dell a množství dalších zaslaly stížnost k americkému Nejvyššímu soudu, ve kterém si stěžují na "nízkou kvalitu" softwarových patentů, prozradila firma Red Hat tento týden.

Zpráva vyplněná v případu společnosti Microsoft proti i4i Limited Partnership namítá, že důkazní břemeno, které bylo použito k zrušení platnosti patentů brání inovaci a mělo by být změněno. V celé věci jde o to, že pokud nějaká organizace chce dokázat, že patent neměl být udělen, musí poskytnout jasný a přesvědčivý důkaz. Zmiňovaná skupina firem ovšem namítá, že tento postup nahrává jen držitelům špatných patentů.

"Důkazní břemeno vypadá teoreticky dobře, nicméně v praxi nabízí obrovské možnosti rozdílů v rozhodování," tvrdí Rob Tiller, který se zabývá problémy okolo duševního vlastnictví společnosti Red Hat, ve zprávě vydané touto firmou. "Dnešní podoba zákonů tak zabraňuje zrušení velkého množství patentů, které nikdy neměli být uděleny. Rozhodnutí od soudu, které by toto opravilo, by bylo skvělé pro inovaci softwaru."

I průmyslový analytik vyzývá k reformě.

"Sporů ohledně patentů výrazně přibývá a jsem zvědavý, jestli tohle je nejlepší cesta, jak napadnout otázku radikálnější patentové reformy," říká analytik Al Hilwa ze společnosti IDC. "Patenty jsou právem státu, ale jak počet patentů roste a více kódu je open source, vývojáři jsou stále častěji terčem útoků ohledně originalitě jejich kódu. Podle mě je to důvod pro strukturální reformu."

Stížnost je k dispozici na stránce společnosti Red Hat. Mimo tyto námitky také vysvětluje, že velké množství špatných patentů je vydáno na základě minimálního přezkoumání a jak tyto patenty brání inovaci. I když je k dispozici silný důkaz neplatnosti, tento důkaz je často velmi technický a pro porotu bez technických znalostí může být velmi težké posoudit, zda tento důkaz je zřejmý, vysvětluje firma.

Mezi ostatní firmy, které se také přidaly ke stížnosti, patří: Verizon, Consumer Electronics Association, Comcast, Hewlett-Packard, HTC, Intuit, L-3 Communications, LinkedIn, Lockheed Martin, Mastercard, The New York Times, Rackspace, Shutterfly, Software & Information Industry Association, Time Warner, Wal-Mart a Zynga.

Společnost Red Hat již v minulosti poslala stížnosti k Nejvyššímu soudu, například minulý prosinec, kdy požadovala zrušení soudního rozhodnutí, kvůli kterému podle firmy hrozilo rozšíření patentových sporů.Komentáře