RockMelt: Nový hráč na trhu internetových prohlížečů?

Na už pomalu přeplněný trh webových prohlížečů, kde spolu soupeří Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome a další produkty, hodlá vstoupit prohlížeč RockMelt od stejnojmenné firmy.


Má vůbec nový prohlížeč v této situaci šance na úspěch? Někteří komentátoři o Rockmeltu hovoří jako o novém Netscapu, protože jeho vývoj podporuje Marc Andereessen, který byl zakladatelem společnosti Netscape a patřil i mezi vývojáře prohlížeče Mosaic, který byl de facto prvním browserem, kterému se podařilo rozšířit se do celého světa a na nějž později navázal známý Netscape Communicator. Nicméně i přes jeho z počátku neotřesitelnou pozici byl Netscape velmi rychle vytlačen Internet Explorerem, jenž se stal součástí všech operačních systémů Windows od verze 95 Release 2. Poslední verze Netscape, pod názvem Navigator 9, byla ještě vyvíjena v roce 2007, nicméně využívala již jádro Firefoxu 2.0 a ještě ve stejném roce Netscape vývoj vlastního prohlížeče definitivně ukončil.

Za společností RockMelt stojí dva bývalí zaměstnanci firmy Opsware, Tim Howe a Erik Vishria. Právě firmu Opsware v minulosti založil zmíněný Marc Andereessen a v roce 2007 ji prodal HP.

I když o prohlížeči RockMelt není k dispozici příliš informací, vzbudil tento projekt řadu diskuzí a podle všeho bude vyvíjen od samých základů, nebude se tedy jednat o reinženýring stávajícího modelu. Objevují se informace, že RockMelt by měl být optimalizovaný pro Facebook a nebo by s ním měl být přímo integrovaný, obdobně jako je tomu u prohlížeče Flock, který je orientovaný právě na sociální sítě.

Mluvčí společnosti Facebook se však vyjádřil, že neví o žádném formálním vztahu mezi jeho společnosti a firmou RockMelt. Objevují se také spekulace, co by firmy RockMelt úspěchem na trhu prohlížečů získala, když jsou všechny hlavní produkty nabízené výrobci zdarma. V každém případě je jasné, že konkurence na tomto trhu je vysoká a pokud bude chtít RockMelt uspět, bude muset nabídnout nejen funkce, které uživatelé u jiných prohlížečů nenajdou, ale také se bude muset zaměřit na intenzivní propagační kampaň, neboť bez ní je dnes představa výraznějšího rozšíření prakticky nereálná a i Google se svých Chrome posiluje i přes výraznou medializaci jen velmi pomalu. Navíc jsou stávající prohlížeče již velmi vyspělé a je otázka, zda se může v současné situaci někomu dalšímu vůbec podařit získat tak výrazný podíl, jako se to podařilo např. společnosti Mozilla s jejím Firefoxem.

Zdroj: IT NewsKomentáře