Rozhovor: V jakých případech se vyplatí pronájem softwaru?

O tom, jak se za poslední dobu proměnily hostované informační systémy, co jsou jejich silné stránky a jak je vnímají zákazníci, s námi pohovořil Pavel Jiruše, ředitel divize podnikových informačních systémů ve společnosti Arbes Technologies.


Myslíte, že jsou již firmy v ČR dobře připraveny na provoz hostovaných IS, nebo mají v tento model stále nedůvěru?
Osobně se domnívám, že určitá nedůvěra stále existuje, a to zejména u zavedených firem, které jsou na trhu již delší dobu. Mnohem lépe je forma pronájmu softwaru přijímána u vznikajících společností, které potřebují minimalizovat své počáteční investice. Typicky jde o firmy se zahraniční majetkovou účastí.

Jaké jsou jejich největší obavy a zakládají se na reálných základech, nebo jde spíše o „pověry“?
Obavy firem jsou hned v několika rovinách. Samozřejmě, že velká část společností si není schopna představit skutečnost, že jejich data jsou uložena na jiném místě a provoz systému nemají ve „svých“ rukou. Na druhou stranu v naprosté většině případů jsou hostované systémy spravovány mnohem profesionálněji než v případě využití interních IT kapacit a díky smluvním závazkům jsou zpravidla mnohem dostupnější. Jistou nedůvěru může budit i poměrně nízká cena pronájmu hostovaných IS. Zde je potřeba si uvědomit, že celkové náklady jsou jednak rozloženy v čase a také že provozováním IS pro více klientů dodavatelské firmy realizují poměrně značné úspory.

Jaké typy firem volí spíše tradiční licence a které naopak jsou nakloněny pronájmu IS?
Již jsem naznačil, že většina zavedených firem volí spíše tradiční formu pořízení IS formou investice a pronájem častěji využívají vznikající společnosti, případně společnosti v období transformace apod. S využíváním hostovaného systému se však setkáme i u velkých společností, a to především v případě, kdy se jedná o systém, který podporuje vedlejší podpůrné procesy organizace.

Opravdu se vyplatí firmám hostovaná forma informačního systému i z dlouhodobého hlediska, když součet měsíčních poplatků výrazně přesáhne cenu za tradiční licenci? Nebo je vhodné o ní uvažovat spíše v krátkodobém horizontu, např. pro překlenutí období nejistot a poklesů?

Samozřejmě velmi záleží na tom, co všechno je v měsíčních poplatcích zahrnuto. Pokud cena pronájmu zahrnuje i budoucí upgrady a podporu legislativních změn, což bývá běžný standard, může se forma hostingu vyplatit i z dlouhodobého hlediska. Dnešní hostované systémy je možné bez větších problémů integrovat na ostatní části IS provozované přímo ve společnosti a tím odpadá jeden z vážných důvodů časového omezení provozu systému formou pronájmu. Při zakládání nové společnosti se domnívám, že forma pronájmu IS je jednoznačně ta nejvhodnější.

V případě hostovaných IS se dříve často hovořilo o omezených možnostech kustomizace. Platí toto i nadále, nebo už zde došlo k nějakému posunu?
Jak se informační systémy neustále vyvíjejí, tak se zvětšují a zdokonalují i možnosti kustomizace. V případě hostovaných IS je nutné brát toto hledisko neustále v úvahu. Na formu pronájmu není zpravidla vhodný takový systém, který podporuje core byznys dané organizace, kde požadavky na jeho zákaznické úpravy budou podstatně vyšší než na komoditní systém typu ekonomické či personální a mzdové agendy.Komentáře