Software pro ukládání dat

Když se vybírá infrastruktura na ukládání dat, všichni jsou si vědomi důležitosti nákupu správného hardwaru. Možná ještě důležitější je ale volba vhodného softwaru. Jednotlivé firmy mají s ohledem na nakládání s daty odlišné potřeby a priority: archivaci, klasifikaci, zálohování, obnovu dat, atd. Platí také, že tak jako se priority správy informací liší mezi firmami, mohou se tyto priority rychle měnit i v rámci jedné firmy. Proto musí být úložná prostředí a rámce jejich správy (tedy software) schopny přizpůsobit se proměnlivým požadavkům firmy.


Komentáře