SolidWorks 2008 je na světě

Společnost SolidWorks uvedla na trh produkt SolidWorks 2008 přinášející předělané uživatelské rozhraní, 3D grafiku založenou na technologii SWIFT (SolidWorks Inteligent Feature Technology) a množství dalších funkcí pro analýzu návrhu.Společnost SolidWorks uvedla na trh produkt SolidWorks 2008 přinášející předělané uživatelské rozhraní, 3D grafiku založenou na technologii SWIFT (SolidWorks Inteligent Feature Technology) a množství dalších funkcí pro analýzu návrhu.

Mezi novinky patří kupříkladu umístění ovládacích prvků odlišné od minulé verze. Rozhraní podporuje použití interaktivních oken, snižuje pohyb myši, nabízí uživatelské volby a kontextový výběr příkazů dle úloh. Další věcí, která zažívá premiéru, je SWIFT Instant3D, jedna z nových funkcí využívající technologii SWIFT. Ta umožňuje snadnou tvorbu a úpravu prvků 3D modelu prostřednictvím přímé manipulace s úchopovými body. „Aktivní řezy“ uživatelům umožňují provádění úprav přetažením hran během prohlížení části modelu.

SWIFT DimXpert automaticky nastavuje geometrické rozměry a tolerance součástí. Nabízí vizuální zpětnou vazbu o tom, zda byl model řádně popsán a jestli je připraven k výrobě. DimXpert se řídí 3D specifikací ASME Y14.41-2003 a automaticky vytváří pohledy, kvóty a tolerance ve 2D výkresech.

Funkce Design Clipart umožňuje prohledávání systémů souborů skic, tabulek, obrázků, prvků, pohledů nebo DWG bloků uvnitř existujících návrhů. Jakmile je požadovaná položka nalezena, rozloží funkce klipartu návrhu cílové soubory a uživatelé mohou snadno přetáhnout položky do nových návrhů. Funkce klipartu návrhu tak konstruktérům ušetří hodiny, které denně tráví při hledání už dokončených návrhů. Díky rychlému přístupu do libovolné části souboru DWG bez nutnosti převodu nyní umí systém SolidWorks využít také starší data z AutoCADu.

Kromě podpory nativních DWG bloků upozorní SolidWorks 2008 na změnu odkazovaného DWG bloku. Uživatelé také mohou tyto DWG bloky snadno a nativně upravovat v DWGeditoru pomocí místní nabídky.

Konstrukční týmy mohou díky funkci zvané DWGnavigator spravovat všechny své 2D soubory přímo z pracovní plochy systému SolidWorks. DWGnavigator uživatelům nabízí vyhledávání, prohlížení a komprimaci sdílených souborů. Uživatelé mohou své soubory ukládat do formátu libovolné verze AutoCADu nebo AutoCADu LT.

Funkce DriveWorksXpress automaticky vytváří vlastní součásti, sestavy a výkresy založené na předefinovaných pravidlech návrhu. Software CosmosWorks Design Insight zase zobrazuje části CAD modelů, které nesou definovaná zatížení, takže lze operativně přidat nebo ubrat materiál. Funkce DFMXpress systému SolidWorks podporuje vyhodnocení návrhu a označí prvky, které jsou příliš složité, nákladné nebo je nelze vyrobit.

TolAnalyst je nástroj pro automatické zpracování tolerancí, který pomáhá zabránit skrytým problémům s tolerancemi a funkčností sestav. Pomáhá identifikovat většinu kritických tolerancí a umožňuje jejich změnu. Tím se zabrání vzniku provozních problémů a nutnosti přepracování celého návrhu. TolAnalyst také snižuje počet ručních výpočtů, které jsou náchylné na chyby, a umožňuje návrh i výrobu funkčních výrobků hned napoprvé.

Systém SolidWorks 2008 je k dostání ve 13 různých jazycích. Více informací o systému SolidWorks 2008 včetně videoukázek naleznete na webových stránkách www.solidworks.kom/SW2008PR.


Komentáře