SP1 produktu Novell ZENworks Configuration Management přinesl lepší škálovatelnost a podporu pro více platforem

Nová verze optimalizuje správu a zvyšuje výkon, prostřednictvím automatizace snižuje i pracnost správy a související náklady.Dostupnost aktualizace SP1 pro produkt ZENworks Configuration Management oznámila firma Novell. Novinka podle výrobce přináší novou úroveň škálovatelnosti i vyšší výkon pro vzdálená pracoviště s omezenou přenosovou kapacitou a dovoluje spravovat střední i rozsáhlá podniková IT prostředí. SP1 také nabízí rozšířenou podporu systémů Windows Vista SP1 či Windows Server 2008. pomáhá zákazníkům účinně spravovat střední i rozsáhlá podniková IT prostředí, neboť nabízí optimalizovaný provoz, větší flexibilitu, lepší shodu s předpisy a vyšší výkon.
Nová verze obsahuje novou funkci ZENworks Satellite, která umožňuje jednorázově odeslat obsah, aplikace nebo instalační snímky na vzdálené umístění a potom je distribuovat na všechna zařízení na daném místě. Správce systémů ve vzdálených kancelářích v minulosti omezovala přenosová kapacita sítě. Díky možnosti přesunout funkce distribuce a sběru na místní zařízení urychluje ZENworks Configuration Management distribuci aktualizací a aplikací a zajišťuje náležitou správu všech počítačů bez ohledu na jejich umístění a bez zpomalování dalších podnikových funkcí.


Komentáře