Správní řešení od firem APC a TAC nově přímo v IBM Tivoli

Záměr integrovat softwarové platformy pro správu od firem APC a TAC (obě jsou součástí specialisty na správu napájení – společnosti Schneider Electric) se softwarem pro správu napájení Tivoli Monitoring od IBM, oznámila firma APC.Záměr integrovat softwarové platformy pro správu od firem APC a TAC (obě jsou součástí specialisty na správu napájení – společnosti Schneider Electric) se softwarem pro správu napájení Tivoli Monitoring od IBM, oznámila firma APC.
Integrace, která je nyní ve stadiu vývoje, umožní platformě InfraStruXure Central od APC, systému pro správu budov od TAC a monitorovacímu software Tivoli Monitoring od IBM sdílet klíčová data, včetně upozornění, historických dat a informace o různých zařízeních. Společné řešení přinese přehled, kontrolu a automatizaci potřebné pro účinnější provoz podniku - optimalizuje totiž fyzickou infrastrukturu datového centra i systém pro správu budov a zároveň se stará o úroveň IT služeb.
Díky integraci softwarů InfraStruXure Central od APC, systému od TAC a Tivoli Monitoring od IBM budou správci mít přehled o závislostech obchodních procesů, IT zařízení a fyzické infrastruktury, budou je moci slaďovat a profilovat. Při monitorování a správě se díky tomu sníží rizika a zvýší se dostupnost datového centra i energetická účinnost.
“Až dokončíme integraci se software Tivoli Monitoring od IBM, budou správci IT moci dělat informovaná rozhodnutí o klíčových obchodních procesech, fyzické infrastruktuře a systémech pro správu budov i účinné instalaci infrastruktury,” řekl senior viceprezident divize Data Center Solutions, Software and Services společnosti APC John DiPippo.


Komentáře