Správu výkonnosti podniku pro SMB představil Infor

Dostupnost PM Business Edition, cenově příznivého řešení pro řízení výkonnosti (Performance Management, PM) vhodného pro nasazení v malých a středních firmám – může jim pomoci automatizovat jejich plánovací a rozpočtovací procesy – oznámila firma Infor.Dostupnost PM Business Edition, cenově příznivého řešení pro řízení výkonnosti (Performance Management, PM) vhodného pro nasazení v malých a středních firmám – může jim pomoci automatizovat jejich plánovací a rozpočtovací procesy – oznámila firma Infor.
Novinka nabízí funkcionality pro řízení podnikové výkonnosti využívané obvykle velkými společnostmi, ale přizpůsobené potřebám SMB společností. Výsledkem je podle výrobce snáze implementovatelné a ovladatelné řešení poskytující SMB firmám strategické nástroje pro zvýšení své konkurenceschopnosti.
Plánování a rozpočtování jsou základní obchodní procesy pro společnosti všech velikostí. Většina malých a středně velkých společností spoléhá na tabulkové kalkulátory, které jsou náchylné k chybnému zadávání dat a postrádají reportovací a spolupracující funkcionality. Typické plánovací a rozpočtovací aplikace nabízejí robustnější funkcionalitu, ale jsou zase příliš komplikované a nákladné pro většinu SMB firem. PM Business Edition podle dodavatele zaplňuje mezeru na trhu plánovacích a rozpočtovacích řešení, přičemž poskytuje z pohledu SMB potřebné funkcionality v softwarovém balíčku, jež je snadno implementovatelný a zároveň škálovatelný ke splnění dlouhodobých růstových cílů.
Plánovací funkcionality produktu dovolují společnostem rychle modelovat a testovat různé obchodní scénáře pro vytvoření realistických finančních a provozních plánů. Řešení umožňuje celopodnikovou spolupráci prostřednictvím webového přístupu k plánům a datům a poskytuje schopnosti testovat situace typu „co-když“, aby byla společnost připravena na nečekané události a mohla se zpětně propracovat k základním finančním cílům pro identifikaci klíčových obchodních oblastí a milníků.
Rozpočtovací funkcionality zase pomáhají společnostem automatizovat, řídit a zlepšovat rozpočtovací procesy. Uživatelé mohou jednoduše zadávat data z rozpočtu do centrálního umístění. Prostřednictvím stejného centrálního umístění rozpočtovací controller sleduje a řídí celkové rozpočtovací procesy s možností pohledů na stav jakéhokoliv rozpočtu v reálném čase. Tyto schopnosti zajišťují jedinou verzi pravdy díky eliminaci nepropojených excelových tabulek a nabídce centrálního umístění pro všechny rozpočtovací aktivity.
Novinka také poskytuje reportovací funkcionality dovolující firmám včas distribuovat informace podnikovému managementu. S využitím integrované aplikace PM Application Studio mohou podniky reportovat plánovací a rozpočtovací data a integrovat také informace z jiných zdrojů.


Komentáře