Starší ERP systém v podniku: Vyměnit nebo racionalizovat

Doba snížené prosperity výrobních podniků přeje připraveným. Všechny nutí přichystat své IS na období skutečné krize. Čteme, mluvíme o počítačích nebo spíše o nových informačních systémech, ale šance stojí před těmi, kteří mají svůj „zažitý“ ERP, což je drtivá většina (ne-li všechny) podniků.


Z našich zkušeností vyplývá, že část manažerů kladla i klade důraz pouze na provoz základních funkcí ERP, ale otázkám celkového zvýšení racionality práce, zejména účelnosti a využití ERP integrací informací v procesu, nevěnuje dostatečnou pozornost. Často z důvodu nedostatku času, jiných finančních priorit v organizaci, řidčeji ale též i neschopnosti ERP nebo dodavatele řešení provést změnu. Oblast užití dat, zásadních mikroracionalizací v procesu, je jednou z nejdůležitějších pro získání výrazné přidané hodnoty v užití ERP. Do kategorie takových zásahů patří např. i zdánlivě jednoduchá změna manipulace s materiálem nebo mírně detailnější řízení výroby či konfigurace výrobků nebo datová integrace distribuovaných částí IS. Na taková efektivní řešení chceme poukázat.

Integrací ERP s okolím v lakovně může být vyřešena automatizace procesu lakováni od dopravy výrobků k firmě, jejich průchodu linkou, evidence operací, zabalení, značení a až po uložení nalakovaných výrobků. V rámci integrace ERP systém předává řídicímu systému linky informace o vstupu, počtu a druhu dopravovaných výrobků do linky, o barvě a způsobu průchodu linkou. Vlastní průchod lakovnou a nastavení technologických parametrů linky řídí systém linky. Mimo jiné se minimalizují ztrátové časy při jejím čištění a výměně barevných náplní.

Dalším příkladem může být projekt, kde je jádrem integrace prodejních, výrobně-technologických a distribučních procesů ve výrobě dveří. Obchodní partner (prodejce) nástrojem integrovaným v ERP vytvoří on-line komunikací výrobek. ERP vypracuje kompletní TPV, návrh prodejní ceny a termín nejbližšího možného dodání celé zakázky. Po odsouhlasení nabídky a splnění finančních závazků se automaticky plánuje výroba, generuje výkresová dokumentace, značení a balicí předpis. Systém připraví aktualizované programy pro obrábění každého konkrétního výrobku a zajistí vystavení případných objednávek pro vykrytí potřebných materiálů. Pro výrobní operace jsou automatizovaně předány podklady pro nastavení technologického zařízení. Ve spolupráci s MES je sledován průběh operace, sběr údajů o jejím průběhu, o skutečně naměřených hodnotách kontrolovaných parametrů při výrobě. Výrobek je v procesu adresně sledován až po dodání k uživateli.

Z výše uvedeného je zřejmé zamýšlené sdělení autora: Samotný, přesně a spolehlivě nasazený standardní ERP systém je nezbytnou součástí podnikové infrastruktury. Specializovaná řešení umožní synergické zvyšování jeho přínosu v klíčových oblastech podnikání. Takové projekty s podporou managementu firem jsou v řízení nejefektivnějšími cestami k udržení a zvýšení celkové rentability.

Autor pracuje jako obchodní ředitel ve společnosti OR-CZ.Komentáře