Udělejte si pořádek ve firemním majetku

Pro zlepšení chodu vašeho podnikání, zefektivnění práce a především snížení firemních nákladů můžete využít služeb nového pomocníka v podobě on-line databáze firemního majetku SHOPFIT, který umožní dodat řád a jasná pravidla vašemu podnikání.

Udělejte si pořádek ve firemním majetku


(Partnerský příspěvek)

S SHOPFITEM dosáhnete především výrazných úspor firemních nákladů.

Během dlouholeté spolupráce s významnými firmami jsme zjistili, že tyto firmy nemají vybudovaný funkční systém na evidenci majetku. Zejména společnosti s deseti a více pobočkami tak nevědí, jaké zařízení vlastní, v jaké prodejně či skladu se aktuálně nachází a zda je vůbec funkční. Asi byste se divili, kolik vozíků, chladicích boxů a dalšího vybavení, se nachází téměř nepoužité ve firemních skladech, aniž by ho kdokoliv využíval nebo o něm vůbec věděl,“ řekl Milan Horyl ze společnosti Clean4you, která se dlouhodobě zabývá retailem.

V reakci na tento poznatek vyvinula společnost Clean4you on-line systém SHOPFIT, který představuje centrální místo pro evidenci firemního majetku. Do evidence lze vkládat záznamy o každém zařízení, které firma vlastní, a editovat je po celou dobu životnosti. Maximální efektivity SHOPFITU je dosaženo propojením on-line záznamů v databázi se samotným firemním zařízením na prodejně či ve skladu.

 Po zaevidování do databáze získá zařízení unikátní kód, který umožní jeho okamžitou fyzickou identifikaci v prodejně, skladu či na jakémkoliv místě, kde se právě nachází. Označení, které zajistí firma, která se o Váš firemní majetek stará, může být provedeno pomocí QR kódů, RFID čipů nebo čárových kódů. Po naskenování kódu jsou uživateli do skeneru odeslány informace z databáze a ten tak ihned získá kompletní informace o zařízení včetně funkčnosti, stáří a manipulačních úkonech.

Přejděte na on-line evidenci majetku, u které oceníte snadné a plně intuitivní rozhraní, ovládání v češtině a výrazné zvýšení efektivity při správě majetku. S úplným a kdekoliv a kdykoliv dostupným přehledem majetku eliminujete zbytečné přesuny zařízení z prodejny na prodejnu, nákupy nového vybavení na místo použití stávajícího, které bez užitku leží ve firemních skladech, a snížíte náklady za předčasnou likvidaci dosud funkčního zařízení. Se SHOPFITEM rovněž snížíte také výdaje a pracovní dobu nákupních manažerů, kteří se tak budou moci věnovat práci, pro kterou jste je najali.

Co SHOPFIT nabízí?

  • Výrazné snížení nákladů spojených s přesuny zařízení, nadbytečným nákupem nového vybavení, předčasnou likvidací dosud funkčního zařízení, nevyužitými kapacitami skladovacích ploch i část pracovní doby vašich zaměstnanců, které způsobuje nepřehledná nebo neefektivní evidence firemního majetku
  • Centrální místo pro evidenci záznamů o firemním zařízení v elektronické podobě
  • Okamžitá fyzická identifikace firemního vybavení kdekoliv a kdekoliv pomocí QR kódů, RFID čipů nebo čárových kódů
  • Graficky zpracovaný přehled o celkovém firemním majetku včetně skladovacích ploch
  • Dostupnost záznamů kdykoliv a kdekoliv, kde se připojíte k internetu
  • Bezpečné úložiště záznamů o firemním zařízení
  • Možnost okamžité editace záznamů zařízení všemi registrovanými uživateli
  • Intuitivní ovládání uživatelského rozhraní v českém jazyce

 Úvodní foto: © Mihai Simonia - Fotolia.com


Komentáře