Velký přehled současných ERP systémů (1.)

Článek o ERP se vám pokusí dát některá vodítka pro nelehké rozhodování, co pro váš podnik vybrat.


Podle nedávných statistik (Panorama Consulting, říjen 2010) je průměrný nárůst efektivity podniků po instalaci ERP větší než 37 %. Nejefektivněji v tomto ohledu vychází ERP ve formě služby, SaaS, kdy počáteční náklady nebývají tak vysoké jako u tradičních řešení ERP se serverem a databází ve vlastnictví a údržbě uživatelského podniku.

Podívejme se podrobněji na strukturu aplikace ERP. Z pohledu uživatele je ERP (Enterprise Resource Planning) správou a řízením všech procesů a zdrojů podniku, hmotných i nehmotných, např. souhrnu schopností a znalostí jednotlivců i skupin, vyrábět a prodávat výtvory své kreativity. Jinak vidí ERP programátor, který jej vyvíjí. Z jeho stanoviska se ERP rozpadá na mnoho více nebo méně samostatných oblastí řízení a sdílení informací. Do značné míry přitom záleží na velikosti a charakteru podniku, jiný řídící software bude požadovat průmyslový kombinát a jiný malá restaurace. Přesto se většina z nich shoduje v určitých podstatných funkcionalitách. Existuje tedy jisté obecné schéma řešení ERP.

Na druhé straně je každý software pro řízení podniku jedinečným výtvorem, na jehož vlastnostech se podílí i mnoho faktorů mimo samotný podnik. Komplex řídících programů většinou využívá jeden nebo i více hotových subsystémů, např. databázový, publikační a další. Někdy jich je možné použít více od různých firem. Každý dodavatel má svou filozofii a historii řešení tohoto úkolu, na kterou mohou mít vliv i jeho ostatní aktivity a produkty.

Zavedení určitého ERP řešení v podniku není tak snadné jako aplikace jiných programových balíků. Nestačí jen systém koupit a nasadit. Pokud nejsou řídící struktury podniku ve správném vztahu k funkcionalitě aplikovaného ERP řešení (nebo přesněji naopak, pokud ERP dobře neodpovídá řídícím strukturám a podnikovým procesům), mohou se po jeho spuštění objevit četné problémy a disproporce mezi očekáváním a skutečným přínosem. Proto je účelné, a řada dodavatelů ERP to umožňuje nebo dokonce i vynucuje, aby zavedení předcházela podrobná a všestranná analýza podnikových procesů a fungování všech složek podniku a jejich vzájemných vazeb, které se pak promítnou do modifikovaného systému ERP, přizpůsobeného konkrétnímu podniku a jeho struktuře.

Kromě analýzy podnikového prostředí před dodáním ERP systému poskytuje řada dodavatelů také pomoc při nasazení systému řízení, popř. i záruky nebo podporu pro jeho fungování na delší časové období. Není tedy rozumné omezit se při popisu ERP řešení jen na samotný softwarový balík, ale je třeba vidět celý, mnohdy složitý proces aplikace systému do podnikového řízení. Protože ale, jak je ukázáno, je tento proces většinou unikátní pro každý podnik, nelze se jím v celé šíři v tomto článku zabývat. Nicméně je třeba ho mít na zřeteli, pokud posuzujeme jednotlivé systémy ERP a jejich vhodnost pro použití v konkrétním podniku.

ERP může fungovat buď klasicky, na hardwaru ve vlastnictví a správě uživatelského podniku, anebo v novějším uspořádání jako služba na vyžádání, SaaS (Software-as-a-Service), kdy fyzický hardware i na něm běžící software pronajímá určitému podniku dodavatel jako službu aplikovanou na dálku po síti, zpravidla prostřednictvím webových prohlížečů. Tento druhý způsob má řadu výhod, ale má i některá dosud ne úplně zvládnutá úskalí.

Z mnoha u nás dostupných a užívaných ERP systémů jsme vybrali několik řešení, která nás upoutala zajímavým způsobem realizace anebo detaily, které jiná postrádají. Článek tedy nepodává popisný přehled všech existujících produktů, ale snaží se upozornit na zajímavé odlišnosti některých řešení. Záměrně jsme se přitom snažili neomezovat se jen na zaběhnuté systémy od firem se zvučnými jmény, ale dali jsme prostor také řešením ERP od méně známých firem.

Tak jako i v jiných oblastech, také zde lze kromě proprietárních produktů použít i open source řešení. Za všechny jmenujme např. OpenERP.

Abra, Abra Gx
Abra  Gx je systém, který umožňuje použít více než 30 modulů pro oblasti nákupu, výroby, prodeje, řízení vztahu se zákazníky, logistiky, účetnictví a financí, zpracování mezd a personalistiky. Byl vyvinut v tuzemsku, a tak plně podporuje českou nebo slovenskou legislativu. Dodává se ve variantách G1 až G4 podle velikosti podniku a požadované funkcionality.

Systémy ABRA Gx obsahují již ve svém základu moduly, jako Podvojné účetnictví/Daňová evidence, Adresář, DPH, Intrastat, Banka včetně home bankingových ovladačů, Pokladna, Majetek, Prodej, Nákup, Pošta, CRM – modul pro zaznamenávání všech akcí se zákazníkem, například rozhovorů, e-mailů, dopisů atd., Dokumenty, Kniha jízd a samozřejmě i návrhář tiskových sestav, přenosy dat mezi pobočkami, definovatelné položky, sledování změn, exporty a importy dat, podpora cizích měn a mnoho dalšího.

Doplňkové moduly obsahují např. Výrobu, Kompletaci (jednoduchá montáž), Call Centrum s připojením na telefonní ústřednu, Business intelligence (analýza dat s grafy), Gastrovýrobu (restaurační a závodní stravování), Restauraci (stoly a účty), SCM (řízení dodavatelů podle potřeb prodeje a případně výroby), Projektovou dokumentaci, Workflow nebo Splátkový prodej. Jsou tu i poměrně málo běžné možnosti jako třeba Konstrukční systém (CAD).

Zavádění ERP Abra se provádí podle metodologie S.A.F.E., počínaje přípravou specifikace přes plánování implementace až do konečného převzetí. S pomocí nástroje eService, zabudovaného do systému Abra, je možné poskytovat vzdálenou správu systému.

Aimtec, SAP Bussines All-in-One
Firma Aimtec používá jako základ svých řešení produkt firmy SAP, který podle dodavatele používá 50 % společností na celém světě. Kromě „velkých“ řešení, jako plné nasazení aplikace SAP, anebo vlastních produktů založených na SAPu, jako SAP Business All-in-One, SappyCar pro automobilový průmysl, SappyManufacturing pro výrobní odvětví a SappyTrade pro obchodní podniky, umožňuje společnost Aimtec zavést ERP na bázi SAPu i malým společnostem. Jejím řešením je ERP SAP Business All-in-One, které bere z veliké funkcionality SAPu to hlavní a ve formě snadno použitelné aplikace s jednoduchou instalací, administrací a intuitivním ovládáním nabízí řešení společnostem bez ohledu na jejich velikost.

Jako zástupce SAPu nabízí firma Aimtec pravidelné aktualizace a upgrady svých produktů na bázi SAPu, poinstalační servis a konzultace např. pro oblast přizpůsobení zahraničním legislativám.

Arbes, FEIS
Podle dodavatele, firmy Arbes, je FEIS vícemodulární informační systém. Uživatelský podnik si tak může volit sestavu vhodnou pro jeho činnost a velikost. Systém je podle dodavatele plně v souladu s platnou legislativou země, ve které je implementován.

FEIS je založen na MS Windows a využívá jeho vícejazyčného rozhraní. Moduly systému nabízejí práci v účetnictví, kompletaci výroby, skladovém hospodářství, spolupráci s bankou a Českou poštou, správu majetku a ceníku, plánování a rozpočet a další. Uživatelé mohou k práci použít webový portál se třemi vrstvami, WebApplications pro připravené aplikace, Workflow pro řízení oběhu a schvalování elektronických dokumentů včetně digitálního podpisu, a WebReports na práci s manažerskými sestavami nad daty FEIS. Internetová komunikace je zabezpečena SSL kanálem.

Systém používá databázi Oracle. Každé jednotlivé implementaci předchází analýza procesů a aktivit uživatelské organizace, která do značné míry eliminuje možné chyby projektového řešení.

Asseco, Helios Green
ERP Helios Green je určen pro střední a velké podniky. Byl řešen tak, aby vyhovoval nejen našim, ale i evropským legislativním požadavkům. K tomu je možné použít několik jazykových mutací produktu. Umožňuje práci i po internetu, využívá k tomu mimo jiné technologii .Net.

Software je modulární a moduly obsluhují běžné oblasti správy podniku – výrobu, dopravu, ekonomiku, lidské zdroje, řízení podniku atd. Méně běžné jsou moduly, jako CRM pro péči o zákazníky, Cla, Controlling a Electronic Document Management.
Systém používá Windows Server 2003 a MS SQL Server 2005. Jako klient slouží počítač s Windows XP a Office 2003. Provoz je buď terminálový, s Windows Terminal Services, popřípadě Citrix Metaframe a nainstalovaným klientem na každém klientském počítači, anebo jen s aplikačním serverem. K propojení serveru a klientů slouží VPN nebo intranet.

Cígler Software, Money S4
Tento ERP software je určen pro střední podniky, pro větší společnosti je připravena varianta S5. V souladu s jeho názvem lze říci, že se orientuje hlavně na finanční procesy v podniku, i když obsahuje i jiné funkce. Dodává se ve dvou verzích, Office je menší a obsahuje jen základní moduly, zatímco verze Premium má navíc Sklady a Objednávky.

Základní moduly obsahují běžně používanou agendu účetnictví, fakturace, majetku, objednávek, daní, skladů a personalistiky. Zajímavé položky představují moduly JetWEB S4 a Prodejna SQL. První slouží jako komplexní webový e-shop. Má vlastní databázi, průběžně synchronizovanou s Money S4 při každém novém zápisu. Kromě obvyklé funkcionality internetového obchodu umožňuje i věrnostní systém pro zákazníky a práci se slevovými kupóny. JetWEB je samostatně licencován a jeho ceny začínají okolo 30 000 Kč.

Prodejna SQL je pokladní software s vysokým komfortem ovládání a řadou nadstandardních funkcí. Protože ERP Money vznikl u nás, umožňuje práci s datovými schránkami. Usnadňuje a z větší části automatizuje přijímání a odesílání zpráv přes datovou schránku.

Systém běží na počítači s Windows a obsahuje i databázi SQL Server. Klienty mohou být PC, ale i mobilní zařízení jako PDA a chytré telefony. Uživatel má k dispozici grafické rozhraní podobné jakonapř. v MS Office.

Cybersoft, I6
I6 je modulární ERP s třívrstvou architekturou postavenou na technologii Microsoft. Spolupracuje nejen s MS Office, ale díky své otevřené architektuře může komunikovat i s produkty třetích stran. Aplikace klade mimořádný důraz na bezpečnost. Všechny vstupy a výstupy jsou autorizovány víceúrovňovým systémem zabezpečení. Systém je mnohojazyčný a jednotlivé jazykové verze lze přepínat za chodu.

Moduly systému obsluhují specifické oblasti práce ERP systému. Pro obchod jsou to Odběratelé, Dodavatelé, Kontakty, Objednávky, Pohledávky, závazky a jiné. Pro skladové hospodářství jsou k dispozici moduly Produkty, Ceník, Skladové operace, Montáž, Expedice a další. Oblast účetnictví a financí pokrývají moduly Pohledávky a závazky, Sklad, Finance, Majetek, Účetnictví a další.

Zvláštní význam pro pobočky podniku má modul CashDesk. Je pomocí tenkého klienta pro MS Internet Explorer on-line napojen do dat centrály. Umožňuje sledování stavu zásob na pobočce, vystavení zjednodušeného daňového dokladu a jeho stornování a načítání sériových čísel pomocí čárových kódů.

Kromě klientů pro počítače může systém pracovat i s klienty pro PDA, buď on-line, nebo off-line s formulářovými aplikacemi a databází MS SQL Server na Windows CE.

Databáze, tvořící nejnižší vrstvu systému, používá MS SQL Server 2008. Aplikační vrstva je objektově programovaný server, který poskytuje údaje třetí, prezentační vrstvě. Tou může být klasická aplikace na MS Windows, tenký internetový klient anebo programy z MS Office (Word, Excel).

Databázový a terminálový server mohou být fyzicky odděleny anebo mohou pracovat, při menším počtu obsluhovaných míst, na jednom HW zařízení. Na terminálovém serveru běží zároveň také webový server s MS IIS.

Epicor, Epicor 9
Řešení ERP firmy Epicor používá MS SharePoint 2010 a zapojuje do řízení podniku i sociální sítě. Uživatelé mohou nejen pracovat se všemi výhodami Webu 2.0, jako podnikové vyhledávání, vývoj složených aplikací a používání wiki, ale využitím kontextových informací (o prostředí, procesech, komunitách a ostatních pracovnících) mohou navíc zvýšit kvalitu své práce.

Systém Epicor 9 má několik oblastí funkcionalit, jako finance, zákaznické vztahy, prodej, zásobování, výrobu, plánování a řízení projektů, správu dat, služby, personalistiku, řízení výkonu podniku, globální obchod a legislativní správu a shody.
Architektura aplikace, kterou firma Epicor označuje ICE (Internet Component Environment), je vybudována jako SOA (Service Oriented Architecture) a je založena na technologii Microsoft .Net. Oblasti práce jsou v této architektuře rozděleny do volně vázaných „byznys služeb“, které jsou zpřístupněny na síti jako webové služby. Každá z nich nabízí funkcionalitu použitelnou pro správu podniku, jejíž implementační detaily jsou pro uživatele skryté. Soustředěním na byznys procesy architektura SOA umožňuje koncentraci práce na tyto procesy, což mimo jiné zvyšuje flexibilitu pro změny. Protože byznys procesy jsou rozděleny na menší funkce, snadněji dostupné a manipulovatelné, lze systém lépe přizpůsobit požadavkům a procesům zákazníka.

Kromě již zmíněných výhod tato architektura poskytuje bohatě strukturovanou uživatelskou funkcionalitu, velkou škálovatelnost a vynucenou bezpečnost. Dokončovaná aplikace Epicor Activity Streams umožní uživatelům sledovat zprávy systému spolu s příspěvky jiných uživatelů. V rámci ERP Epicor budou moci uživatelé otevřít funkčně bohatou internetovou aplikaci (RIA), v níž bude možné kontrolovat a spravovat tok přijímaných informací, přidávat oblíbené sociální sítě, sledovat konkrétní kritéria vyhledávání a podle potřeby filtrovat a seskupovat informace v intuitivním uživatelském rozhraní. Epicor Activity Streams bude využívat sdružené informace stránek, obsahu, vyhledávání a komunit Microsoft SharePoint jako uživatelské profily, kanály zpráv nebo diskuzní skupiny.


Dokončení přehledu vám přineseme zítra…Komentáře