Virtualizace, její správa i bezpečnost od Kidaro

Společnost Kidaro uvedla software, který údajně nejen zprostředkovává podnikové aplikace na vzdálených desktopech a laptopech, ale rovněž pomáhá společnostem lépe zabezpečit s spravovat data na těchto vzdálených stanicích.Společnost Kidaro uvedla software, který údajně nejen zprostředkovává podnikové aplikace na vzdálených desktopech a laptopech, ale rovněž pomáhá společnostem lépe zabezpečit s spravovat data na těchto vzdálených stanicích.

Managed Workspace, jak se výrobek jmenuje, zahrnuje jak serverovou tak klientskou část. Software pracuje se standardními virtuálními stroji, které jsou v provozu na klientských stanicích – tedy například s VMware či Microsoft Virtual PC. Uživatelé tak mohou pracovat s podnikovými zdroji stejným způsobem, jakoby byli fyzicky přítomní v kanceláři společnosti, IT by zase nemělo ztrácet dohled nad zabezpečením a celkovou správou klientských strojů.

Software zákazníkům umožňuje seskupovat aplikace na základě uživatelů či uživatelských skupin, vytvářet seznamy webových aplikací a nastavovat politiky pro správu podnikového virtuálního produkčního prostředí. Takto nastavený balíček potom putuje do klientských PC, kde mají uživatelé přístup pouze k datům a aplikacím, které jim povolili správci.

Produkt zahrnuje také funkce pro prevenci zasílání nepotřebných dat. Například, jsou-li podnikové aplikace určeny pro Windows XP a klientský stroj má tento OS jakožto nativní, nebude již XP na takovýto počítač zasíláno.


Komentáře