VMware výrazně vylepsil správu virtuálních strojů v podnikovém prostředí

Produkt Lifecycle Manager, který podle výrobce zajišťuje ucelenou kontrolu napříč virtuálním prostředím celé IT infrastruktury, uvedla na trh společnost VMware. Novina nabízí konzistentní a automatické poskytování virtuálních strojů, jejich provoz i odstavování - mimo jiné ukazuje vlastníka virtuálního stroje, kdy bylo o přidělení virtuálního stroje zažádáno, kdo k tomu udělil souhlas, kde byl virtuální stroj nasazen, jak dlouho byl v provozu a na kdy je naplánováno jeho odstavení.Produkt Lifecycle Manager, který podle výrobce zajišťuje ucelenou kontrolu napříč virtuálním prostředím celé IT infrastruktury, uvedla na trh společnost VMware. Novina nabízí konzistentní a automatické poskytování virtuálních strojů, jejich provoz i odstavování - mimo jiné ukazuje vlastníka virtuálního stroje, kdy bylo o přidělení virtuálního stroje zažádáno, kdo k tomu udělil souhlas, kde byl virtuální stroj nasazen, jak dlouho byl v provozu a na kdy je naplánováno jeho odstavení.
Díky produktu VMware Lifecycle Manager mohou vedoucí IT oddělení mimo jiné měřit a zpětně účtovat využívání virtuálních strojů příslušným oddělením nebo úsekům ve společnosti. Na základě automatizace a řízení celého životního cyklu virtuálních strojů odpadají ruční opakovaně prováděné úkony, kvůli kterým jsou do systému často zanášeny chyby. Další výhodou pro podniky je možnost striktního dodržování stanovených zásad a standardů v oblasti IT.
Virtuální stroje VMware zapouzdřují aplikace a operační systémy ve formě přenositelných „kontejnerů“ se snadnou správou, díky nimž se výrazně zvyšuje míra zabezpečení, dostupnosti
i výkonnosti, a to na úrovni aplikací i samotného operačního systému.
Virtuální stroje jsou pro svoji přenositelnost a snadnou správu ideálním řešením pro zvládnutí a automatizaci procesů IT, jako je například poskytování služeb. S produktem VMware Lifecycle Manager mohou podniky implementovat konzistentní a automatický proces zahrnující zadávání požadavků, schvalování, implementaci, aktualizaci a vyřazování virtuálních strojů.
„S produktem VMware Lifecycle Manager mohou zákazníci plně automatizovat zajišťování, zpětné účtování i odstavování virtuálních strojů,“ uvedl Raghu Raghuram, viceprezident pro oblast produktů a řešení ze společnosti VMware. „VMware Lifecycle Manager je nedílnou součástí řady nových produktů, které VMware postupně uvádí na trh, a tak dokáže nabídnout bezkonkurenční úroveň automatizace a správy v rámci celých datových center.“
Výhody produktu VMware Lifecycle Manager z pohledu zákazníka:
Vytváření katalogů standardních služeb IT. Uživatelé si mohou vybírat z předem dané nabídky virtuálních strojů lišících se například velikostí paměti nebo rychlostí procesoru. Díky této standardizaci mohou správci infrastruktury lépe udržet kontrolu nad celým prostředím IT, a minimalizovat tak možná rizika.
· Racionalizace požadavků a schvalování. VMware Lifecycle Manager zavádí konzistentní a výkonově přizpůsobitelný mechanizmus pro směrování a schvalování veškerých požadavků na virtuální stroje se zárukou dodržování interních zásad společnosti.
· Sledování a kontrola nad virtuálními stroji. VMware Lifecycle Manager nabízí intuitivní webové rozhraní pro sledování jednotlivých případů nasazení virtuálních strojů, a tak správce IT může snadno zjistit, kdy přesně byl na virtuální stroj vznesen požadavek, kdy byl takový požadavek schválen či zamítnut, kdy a kde byly virtuální stroje nasazeny, případně jak dlouho byly v provozu.
· Vyloučení ručně prováděných úloh, které se často opakují a vnášejí do systému chyby. Virtuální prostředí se neustále rozšiřují, a tak je pro oddělení IT důležité činnosti automatizovat, aby dokázala více, zato s menšími prostředky. VMware Lifecycle Manager automatizuje všechny kroky životního cyklu virtuálních strojů na základě předem definovaných zásad.
· Přiřazování metrik pro účtování virtualizace. VMware Lifecycle Manager umožňuje, aby pracovníci IT přiřazovali metriky účtování ke konkrétním instalacím virtuálních strojů nebo fondům dynamicky přidělovaných virtuálních prostředků. Takovéto metriky účtování lze přiřadit konkrétním skupinám uživatelů ve firmě a provázat je se stávajícími finančními systémy.
· Integrace se stávajícími nástroji pro správu. VMware Lifecycle Manager poskytuje aplikační programová rozhraní pro integraci s dalšími nástroji IT, jako jsou např. systémy pro správu řešení poruch (tzv. „trouble ticketing“), řízení změn nebo správa aktiv.


Komentáře