Vylepšenou verzi účetního softwaru Aconto Free nabízí PCS

Novou verzi bezplatného ekonomického a účetního software Aconto Free, která byla rozšířena oproti stávající verzi o průvodce počátečním nastavením programu, uvedla na náš trh firma PCS.Novou verzi bezplatného ekonomického a účetního software Aconto Free, která byla rozšířena oproti stávající verzi o průvodce počátečním nastavením programu, uvedla na náš trh firma PCS.
Od počátku května byla na internetových stránkách www.aconto.cz spuštěna prezentace účetních společností zpracovávajících účetnictví v programu Aconto. Prezentace bude sloužit živnostníkům a firmám používajícím program Aconto k vyhledání externí účetní společnosti v jejich regionu. Předávání podkladů, jež vzniknou v programu Aconto, a jejich následné zaúčtování pak může být uskutečňováno elektronickou cestou prostřednictvím CD, e-mailu apod.
„Rozšířením verze Aconto Free o průvodce počátečního nastavení programu, chceme uživatelům usnadnit cestu od stažení našeho software k prvnímu vystavení faktury, založení prvního pokladního dokladu, až po jeho závěrečné zpracování. Snažíme se takto vyjít vstříc hlavně živnostníkům, kteří tento program využívají ke zpracování účetní evidence, hlavně z důvodu dalších možností, které Aconto nabízí – například elektronické předávání dokladů mezi jednotlivými instalacemi ekonomického software Aconto,“ říká k uvedení nové verze programu Renata Dolejšová, manažerka divize Aconto firmy PCS.
Nová verze účetního software je k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.aconto.cz.


Komentáře