Vývojové nástroje Delphi 2009 a C++Builder 2009 pro Windows uvedla na trh firma Embarcadero

Nové nástroje dovolí tvůrcům aplikací a dodavatelům software vytvářet dikoy podpoře Unicode výkonné aplikace s bohatým uživatelským rozhraním pro celý svět.Společnost Embarcadero Technologies oznámila další generaci populárních nástrojů CodeGear pro rychlý vývoj aplikací (RAD) na platformě Windows: Delphi 2009 a C++Builder 2009, vybavených specificky pro nezávislé dodavatele software a pro vývoj aplikací typu klient/server v pracovních skupinách.
Vývojáři nyní mohou snadno rozšířit globální dosah svých aplikací pomocí zabudované podpory Unicode v celém rozsahu produktů Delphi 2009 a C++Builder 2009. Zabudovaná podpora Unicode znamená, že aplikace budou vypadat a pracovat správně ve všech jazykových verzích Windows a bezproblémově podporovat jak Unicode, tak ANSI. Navíc nové a rozšířené lokalizační nástroje usnadňují převod aplikací do jiných jazyků a dovolují tak využít příležitostí na dalších národních trzích.
Delphi a C++Builder 2009 jsou podle výrobce jedinými nástroji ušitými na míru organizacím, které vytvářejí "krabicový software" pro distribuci v obchodní síti, výkonné aplikace s grafickým uživatelským rozhraním i databázové aplikace typu klient/server vytvářené programátorskými týmy. Hlavní odvětví, která dnes používají Delphi a C++Builder ke tvorbě řešení nové generace, zahrnují samostatné programátory i programátorské firmy, bankovnictví a finance, výrobu, státní správu, zdravotnictví, vědu a výzkum a telekomunikace.
Delphi 2009 a C++Builder 2009 také představují první řešení společnosti Embarcadero, která přinášejí pokročilou funkčnost nástrojů CodeGear a DatabaseGear v jediné nabídce. Edice Architect jak u Delphi, tak u C++Builderu obsahují nástroj ER/Studio® Developer Edition, který nabízí úplné řešení návrhu a tvorby databázových aplikací. Tato integrace má za následek rozšíření produktivity a zkrácení doby vývoje pro všechny vývojáře.


Komentáře