Windows 7 možná způsobí boom počítačů s dotykovým ovládáním

Počítače s dotykovými displeji mají před sebou slibnou budoucnost a to i ve firemní sféře, nicméně tato technologie ještě musí projít dalším vývojem, aby byla reálnou alternativou k myším a klávesnicím.


Podle Johna Cooka, vice prezidenta pro marketing v HP, je ovládání počítače dotykem při práci mnohem přirozenější, než současné způsoby ovládání a firmy již s touto technologií experimentují, aby zjistily, jak ji mohou využít. Ovládání dotykem je použitelné i v oblastech, kde je nutná vysoká preciznost práce, jako je např. inženýring a design aplikací, a nebo třeba při manipulaci s obrázky. Podobně lze využití najít i při práci s databázemi, kdy lze k datům přistupovat bez nutnosti psaní a opakovaného klikání myší. Nicméně ve všech těchto oblastech je ještě mnoho co zlepšovat hlavně na úrovni softwaru a uživatelského rozhraní, aby ovládání pomocí dotyků bylo efektivní.

Velmi silným impulzem pro rozvoj ovládání dotykem a s tím souvisejících dotykových displejů pak má být příchod operačního systému Windows 7, který již tento způsob ovládání nativně podporuje a díky němu může vzrůst nejen počet zařízení s dotykovými obrazovkami, ale může se podpořit i vývoj softwaru, který pro tento způsob ovládání bude přímo designovaný.

Také Roger Kay, prezident Endpoint Technologies Assiciates, vidí ovládání pomocí dotyků jako velmi vhodné pro určité typy úloh, kde jsou data reprezentovány formou ikon či náhledů a práce s nimi může být vykonávána klasickými gesty. Podle něj se tím může zvýšit produktivita i časová efektivita práce na PC, což je oblast, která v současnosti řadu firem intenzivně zajímá.

John Cook pak dodává, že je potřeba navrhovat software i hardware pro ovládání dotykem tak, aby odpovídal potřebám firemních uživatelů, nicméně třeba pro psaní rozsáhlejších textů ještě nějakou dobu bude pravděpodobně nejvhodnějším nástrojem klasická klávesnice a myš. Řada výrobců, včetně těch největších jako je HP či Dell v nedávné době uvedla nebo v souvislosti s Windows 7 hodlá uvést nová zařízení s dotykovými displeji. Narozdíl od tabletů, kde byl k ovládání stále potřeba jako prostředník stylus, jenž mnohým uživatelům příliš nepřirostl k srdci, má ovládání dotyky prstů mnohem větší šanci na úspěch, protože v případě ztráty či třeba jen zapomenutí stylusu nemohl uživatel tablet dostatečně dobře použít, nicméně v případě ovládání prsty tento problém odpadá a možná se bude jednat právě o faktor, který způsobí výrazný uživatelský zájem o tento způsob práce na PC.Komentáře