Zákonná školení umožní absolvovat dálkově nová služba Kvintechu

Možnost absolvovat zákonná školení, jako je například školení řidičů, zacházení s odpady či kurz první pomoci, prostřednictvím e-learningu začala v Česku nabízet společnost Kvintech.Možnost absolvovat zákonná školení, jako je například školení řidičů, zacházení s odpady či kurz první pomoci, prostřednictvím e-learningu začala v Česku nabízet společnost Kvintech.
V minulosti bylo nutné zákonná školení, vyžadovaná u některých zaměstnání, absolvovat osobně, což bylo náročné z hlediska organizačního, časového i finančního. Všechny tyto starosti nyní odpadají s možností využít pro zákonná školení moderní způsob výuky a přezkušování – e-learning.
Společnost Kvintech nabízí širokou škálu kurzů: školení řidičů, zacházení s chemickými látkami, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, kurz první pomoci, úvod do praktického marketingu, business etiketu, efektivní práci na počítači, test profesionální první pomoci, zacházení s odpady, personální management a další.
„Zvyšování kvalifikace zaměstnanců prostřednictvím e-learningu přináší organizacím řadu výhod. Kromě prokazatelné úspory času a nákladů může být náš vzdělávací systém KvinElearning organizován a řízen s minimálními požadavky na zkušenost a pracovní vytížení pověřeného pracovníka,“ říká Pavel Ponížil, generální ředitel společnosti Kvintech. Dále systém poskytuje neomezenou svobodu při definování vzdělávacích témat a přináší širokou nabídku různých forem vzdělávání jako například multimediální lekce nebo kombinace textového výkladu s grafickými prvky a schématy.
Součástí e-learningových kurzů, které společnost Kvintech nabízí, je také možnost interakce mezi učitelem a studentem. Možnost on-line i off-line komunikace s živým lektorem odstraňuje absenci interakce s živým člověkem v průběhu vzdělávacího procesu. Tato komunikační vazba může mít formu soukromé nebo firemní korespondence či veřejného rozhovoru. Učitel může celou výuku moderovat a je studentům k dispozici pro individuální konzultace a zpětnou vazbu.
„KvinElearning zároveň umožňuje i nezávislé přezkoušení vedoucí až k vydání certifikátu či osvědčení, což zvyšuje schopnost organizace být v souladu se všemi zákony, nařízeními a normami EU, což v prostředí bez e-learningu představuje velmi náročný a nákladný proces," podotýká Pavel Ponížil.

Příklad porovnání cen prezenčního a elektronického kurzu
Kurz E-learning Prezenční kurz
Business Etiketa 4.000,- Kč / osoba 6.000,- Kč/osoba+ cesta, ubytování, strava+ ztráta času
Školení BOZP 400,-Kč /osoba 1.190,- Kč/osoba
+ cesta, ubytování, strava+ ztráta času
Školení PO 400,- Kč/ osoba 1.190,- Kč/osoba+ cesta, ubytování, strava+ ztráta času
Školení řidičů referentů 500,- Kč/ osoba 1.390,- Kč/osoba+ cesta, ubytování, strava+ ztráta času
Marketing 5.000Kč / osoba 25 000,- Kč/osoba+ cesta, ubytování, strava+ ztráta času
Zdroj: Kvintech, říjen 2008


Komentáře