Zvládněte pohromu zastaralých aplikací

Pokud vaše společnost trpí nadmírou zastaralých neefektivních aplikací, bude vhodné najmout jejich likvidátora. Poradíme vám, jak na to.

Zvládněte pohromu zastaralých aplikací


Trpí vaše firma v důsledku přemíry aplikací? Máte drahé a funkčně se překrývající zastaralé systémy, které je třeba vyřadit z provozu při přechodu na moderní odlehčené aplikace či cloud? Jsou ve vaší infrastruktuře IT aplikační zombie, které už nikdo nepoužívá, ale stále fungují a obsahují citlivá data?

Potom potřebujete likvidátora aplikací – někoho, kdo vám pomůže identifikovat a řádně odstranit nepotřebné aplikace.

„Dvacet šest procent evropských a amerických manažerů rozhodujících o softwaru považuje za kritickou prioritu aktualizaci a modernizaci zastaralých aplikací,“ popisuje Paul Hamermann, analytik Forresteru. Dalších 49 procent to považuje za vysokou prioritu. Andy Kyte, Jim Duggan a Stefan Van Der Zijden z Gartneru pro odstavení těchto aplikací představili unikátní řešení: Likvidátora aplikací (Application Assassin).

„Předtím, než se aplikace může řádně vyřadit z provozu, je nutné zajistit, aby už nedocházelo k jejímu využívání,“ popisuje Kyte. „Měla by být pro všechny záměry a účely tzv. mrtvá.“ Kyte vysvětluje, že projektový manažer odpovědný za eliminaci potřeby aplikace (zajištěním efektivní alternativy) pracuje jako „likvidátor aplikací“. Úloha tohoto řešení je zajistit, aby žádné živé procesy nekladly nároky na dostupnost této aplikace.

 

Pohřbívač aplikací

I poté, co je aplikace tzv. mrtvá, je třeba vykonat určité posmrtné úkony, aby se zajistilo, že dojde k odstranění posledních stop po aplikaci a také že osud historických dat bude odpovídat požadavkům platných předpisů, dodává Kyte.

To je úloha „pohřbívače aplikací“ (Application Undertaker) – osoby, která tzv. pohřbívá pomyslné mrtvoly aplikací. Gartner odhaduje, že v období let 2016 až 2020 dojde k vyřazení z provozu třikrát více aplikací, než tomu bylo do roku 2000.

Separace role pohřbívače aplikací od role likvidátora aplikací dává ředitelům IT možnost zaměřit se na řízení a měření těchto vyřazujících aktivit pomocí odpovídajících metrik namísto pokusů řídit několik projektů náhrady významných aplikací a nejisté naděje, že k vyřazení snad někdy dojde.

Portfolio nadbytečných aplikací je velké, složité a drahé, vysvětluje Duggan, analytik v Gartneru. Navíc podle něj neumožňuje snadné přizpůsobení měnícím se potřebám podniků.

Rostoucí poptávka po dalších funkcích, flexibilitě, funkčnosti, integraci, mobilitě a analýzách vyvolává nutnost omezit tento rozbujelý prales „odstraněním nehodnotných duplicit a využít cloudové modely pro náhradu stárnoucích a drahých řešeních ve vlastních datových centrech,“ tvrdí Duggan.

„Moderní řešení a architektury jsou k dispozici,“ dodává Van Der Zijden, „ale chopit se jich a jejich zjevných výhod bude vyžadovat kampaň zahrnující likvidaci toho, co zastaralo.“ Aby bylo možné zlikvidovat staré a drahé aplikace a následně uvolnit zdroje pro inovace a modernizaci, musejí modely efektivního přechodu zahrnovat požadavek vyřazování aplikací z provozu, což nakonec vyžaduje úlohu onoho „pohřbívače aplikací“, vysvětluje Van Der Zijden.

 

Zpověď likvidátora aplikací

Patrick Hubbard, šéf inovací a ředitel marketingu technických produktů ve společnosti SolarWinds Worldwide, zastával u této letecké společnosti i pozici likvidátora aplikací. Jeho úkolem bylo nahrazovat nebo jinak eliminovat aplikace, které byly neefektivní, problematické nebo příliš drahé.

„Řada společností ze seznamu Global 1 000 je v podobné situaci, kdy má preferovaný dodavatel údajný zájem na úspěchu společnosti, které slouží, ale dostává se do konfliktu se zájmem takové firmy maximalizovat zisk,“ prohlašuje Hubbard.

Musí podle něj co nejvíce rozšiřovat poskytované služby. Technologické služby kritické pro provoz, jež jsou spojené s opakujícími se náklady, jsou doslova dojné krávy, zvláště když mateřská společnost ztratila technické znalosti potřebné pro přesné posouzení jednotlivých implementací.

„Není to sice tak zákeřné jako vztah hostitele a parazita, ale u mnoha společností to má do symbiózy daleko,“ tvrdí Hubbard. Podle něj se většina projektů letecké firmy zaměřila na technologické vedení a inovace a výsledkem bylo zvýšení rychlosti, zlepšení výsledků a snížení nákladů ve srovnání s produkty preferovaného dodavatele.

Ten například navrhl nový systém oznámení informací pro letecké pasažéry s odhadovanou cenou více než milion dolarů a roční lhůtou realizace. Tým IT letecké společnosti dokázal vytvořit prototyp za méně než týden a uvedl ho do provozu za méně než 50 tisíc dolarů.

„Zvládli jsme desítky projektů pomocí webových technologií a technologií klient-server,“ popisuje Hubbard.

Protože měl se svým týmem přístup ke všem technickým podrobnostem o způsobu fungování firemních systémů, rychle si uvědomil, že v tomto prostředí lze uspořit náklady pomocí automatizace, kombinace funkcí a vyřazením starších systémů.

 

Úloha likvidátora aplikací

Co tedy likvidátor aplikací dělá? Zaprvé se účastní všech schůzek s produktovými a programovými manažery a přebírá roli zprostředkovatele mezi klientem a dodavateli.

Zadruhé uskutečňuje pravidelné průzkumy, aby věděl, jaké systémy mají uživatelé rádi, jaké jsou efektivní a jaké jsou zcela neoblíbené. Následně analyzuje design systémů a uživatelská školení, aby odhalil systémy, které jsou ve skutečnosti efektivní, ale komunita uživatelů jen neumí jejich funkce dobře využívat. Nakonec vytvoří a prezentuje návrhy vlastníkům rozpočtu.

Hubbard používá k vysvětlení následující příklad...

 

Tento příspěvek vyšel v Computerworldu 5/2016. Oproti této on-line verzi je výrazně obsáhlejší a přináší další poznatky a tipy, které lze využít při praktické implementaci u vás ve firmě.

Časopis (starší čísla i předplatné těch nadcházejících) si můžete objednat na adrese našeho vydavatelství.

Úvodní foto: © cienpiesnf - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 5/2016
Komentáře