10 kroků jak omezit náklady na IT infrastrukturu

V oblasti infrastruktury a provozu existuje deset způsobů, jak snížit náklady.


Není žádným překvapením, že vedoucí IT oddělení zaměřují svou pozornost na firemní infrastrukturu IT a na provozní náklady, když tvoří 60 procent celkových výdajů na informační technologie. „Protože navzdory zlepšující se ekonomice panuje neustále nejistota, rozeznívá tato oblast IT `zvučnou strunu`,“ tvrdí Jay Pultz, viceprezident a analytik společnosti Gartner.

„Dostává se jí velké pozornosti především mezi CIO, protože pokud se infrastruktura a provoz nevejdou do vyhrazených rozpočtů,  nepodaří se jim splnit rozpočtové cíle,“ vysvětluje Pultz. Gartner definuje infrastrukturu a provoz jako všechno v oblasti IT kromě firemních aplikací.

V oblasti infrastruktury a provozu existuje deset způsobů, jak snížit náklady. Pokud jsou realizovány v maximálním rozsahu, „dovolí to pokles výdajů o deset procent do jednoho roku a až o 25 procent do tří let,“ tvrdí Pultz.

1. Odložte iniciativy infrastruktury a provozu, které nevyhovují firemním potřebám. „Podívejte se na své hlavní iniciativy a zaměřte se na ty, které vám pomohou naplnit firemní potřeby, snížit náklady a splnit požadavky provozuschopnosti u klíčových systémů,“ radí Pultz. Mezi preferované iniciativy patří modernizace datového centra, konsolidace, virtualizace, zlepšení procesů pomocí metodiky ITIL, upgrade počítačů, služby typu Unified Communications a také mobilní podnikové strategie.

2. Přezkoumejte náklady na komunikace. „Pokud významně nevyužíváte outsourcing, mohou to být jedny z vašich největších kontraktů,“ varuje Pultz. Díky kontrole aktuálních telekomunikačních smluv mohou podniky dohodnout nižší poplatky, zjistit chyby ve fakturacích a odstranit položky, za které už by neměly platit. Pultz také doporučuje zkontrolovat síťovou architekturu a požadavky na provozuschopnost.

3. Konsolidujte infrastrukturu a provoz. „Musíte se sami sebe zeptat, zda jste provedli konsolidaci všeho, co bylo možné,“ radí Pultz. Většina manažerů datových center chápe výhody nahrazení distribuovaných či samostatných serverů v DC novým provedením (rozvaděčový nebo blade). „Přesto však konsolidaci svých serverů realizovalo jen deset procent z nich,“ upozorňuje Pultz.

4. Virtualizujte infrastrukturu a provoz. „Virtualizace je neuvěřitelně výkonná technologie umožňující snížit náklady na hardware, výdaje na elektrickou energii, zlepšit utilizaci IT zařízení apod.,“ uvádí Pultz. Například pokles počtu serverů o 75 procent sníží podobným způsobem i spotřebu elektrické energie. Pultz doporučuje: „Nebuďte v této oblasti váhaví a své plány virtualizace serverů akcelerujte a rozšiřte na maximum,“ protože z tohoto převodu lze získat řadu významných výhod.

5. Omezte potřebu elektrické energie a chlazení. „Pokud jenom zvyšujete kapacitu, způsobuje to obvykle jen více tepla na stejném prostoru,“ varuje Pultz. „Nepohlížejte na celé datové centrum holistickým způsobem. Rozdělte si ho namísto toho na sekce a moduly a ty navrhujte individuálně. Jeden modul může být navržen s ohledem na teplotní hustotu s využitím tzv. horkých a chladných racků a jiný může být konstruován se zřetelem na vyšší dobu provozuschopnosti,“ vysvětluje Pultz. Nezapomínejte, že nástroje pro monitorování spotřeby energie jsou užitečné k vytvoření přehledu o spotřebě a pro její optimalizaci.

6. Zkroťte nárůst úložišť. „Musíte udělat více než jen vyřešit problém pomocí dalších terabajtů,“ tvrdí Pultz. Zatím je to mezi manažery datových center oblíbené řešení. Některé techniky zahrnují například deduplikaci dat za účelem snížení opakovaného ukládání stejných dat, thin provisioning pro zlepšení využití úložišť nebo komprimaci souborů.

7. Zredukujte podporu IT. „Zaveďte samoobslužná řešení, aby koncoví uživatelé zvládli více věcí sami a volali na linku technické podpory méně často,“ radí Pultz. Každá úroveň IT podpory má jiné náklady, ať už je to zmíněné samoobslužné řešení, linka podpory, technický personál nebo strategický personál. Dosažení stavu, kdy si koncoví uživatelé dokážou pomoci sami, je z hlediska nákladů efektivní, protože takové řešení představuje desetinu nákladů na transakci proti klasickým podobám podpory.

8. Zjednodušte provoz IT. „Řízení změn je obrovský zdroj problémů vytvářející incidenty, které musí řešit linka podpory,“ říká Pultz. Použitím soustavy ITIL lze zajistit korektní provádění změn. Zjednodušení procesů obecně dokáže podle Pultze snížit část provozních nákladů z IT rozpočtu. Také to znamená, že podnik může zmenšit své potřeby týkající se drahých, vysoce specializovaných IT profesionálů.

9. Zlepšete správu IT vybavení. I když zlepšení správy IT nepřinese přímo úspory nákladů, Pultz tvrdí, že dostupnost tohoto zdroje dat je neocenitelná pro analýzu potenciálních úspor v rámci celé infrastruktury a provozu. Některé oblasti, na které mohou data upozornit, jsou potřebné k prodloužení života serverů, ke kombinování kontraktů, k vytváření smluv o množstevních slevách a třeba také k eliminaci softwarových licencí pro personál, který již ve firmě nepracuje.

10. Optimalizujte vlastní realizaci a outsourcing. „Infrastruktura i provoz se v posledních letech staly významně složitějšími a kladou na podniky větší požadavky,“ popisuje Pultz. Zda využít outsourcing či nikoli – to podle něj nepředstavuje černobílý problém. Vyžaduje to podrobnější přezkoumání funkce, procesů či platforem. Některé z těchto oblastí si vyberte pro možnost nasazení outsourcingu. Buďte však opatrní, abyste to s ním nepřehnali, protože by se řízení spousty poskytovatelů služeb mohlo nakonec prodražit.

Celkově Pultz zjistil, že podniky mívají realizovánu přibližně třetinu z jeho deseti doporučení. Radí porovnat náklady na infrastrukturu a provoz také s jinými organizacemi, aby tak měli manažeři představu, jak si jejich firma stojí.

Souběžně s tím v březnu tohoto roku zjistila studie německé společnosti Software AG, která se zabývá IT infrastrukturou, že většina dotázaných ředitelů IT považuje SOA (Services Oriented Architecture, architektura orientovaná na služby) za dobré opatření ke snižování nákladů v současné těžké ekonomické situaci. Konkrétně 83 procent uvedlo, že budou používat architekturu SOA ke snížení nákladů, a 40 procent tvrdí, že plánují implementovat SOA následující rok.

„Opakovatelná použitelnost komponent infrastruktury, kterou architektura SOA umožňuje, znamená pro organizaci větší návratnost investic,“ uvádí Tim Holyoake, technolog společnosti Software AG. „Těžká ekonomická situace donutila mnoho firem vymanit se z tradičního omezení aplikací a používat opětovně existující systémy za účelem snižování nákladů,“ vysvětluje Holyoake.Komentáře