5 skutečností, co cloud doopravdy je a co není

Cloud představuje největší technologickou změnu od chvíle, kdy proběhl přechod z mainframů na architekturu klient-server, a výrazně mění způsob, jakým funguje podnikání a uživatelé nejrůznějších technologií.

5 skutečností, co cloud doopravdy je a co není


Nyní, a to navzdory tomu, že si cloud computing získal už mnoho pozornosti na trhu IT, generuje koncept cloud computingu stále mnoho zavádějících informací.

S postupným přechodem od éry PC k éře cloudu vzhlíží stále větší počet firem na cloud jako na novou cestu, jakou by měly změnit doručování služeb a podpořit své pracovníky. Aby však tuto technologii každá firma správně ovládla a dosáhlo se plného efektu, je důležité dostat se skrze marketingový humbuk a porozumět tomu, co cloud je a, ještě důležitěji, co není.

Níže je uvedeno pět základních pravdivých skutečností o cloudu a fakta schovaná za známými mýty.

Cloud není místo
Některé společnosti mluví o „přesunu do cloudu“ stejně, jako kdyby přesouvaly dům či budovu do jiného města. U cloudu nelze přemýšlet primárně ve fyzických souvislostech. Cloud může být kdekoliv – ve vašem datacentru nebo i kdekoliv jinde. Jednoduše řečeno, je více agilní a efektivnější metodou doručování, konzumování i přijímání služeb IT.

Cloud není uzamčený
O cloudu uvažujte především jako o možnosti otevřenosti řešení, open source umožňující výběr a flexibilitu. Business nepotřebuje být uzamčený do jediného, vlastního, all-in-one řešení, ale namísto toho může nabídnout flexibilitu a svobodu a každý si může vybrat to nejlepší virtualizované, síťové a úložné řešení i hardware na základě vlastních požadavků. Otevřená, nezamknutá architektura umožní podnikům, aby používaly různé typy hypervizorů, rozličné síťové a úložné technologie a podporovaly průmyslové standardy jako je například Amazon Web Services API.

Cloud není serverová virtualizace
Cloud je nový typ účelově stavěné cloudové architektury. Ačkoliv může být virtualizace serverů důležitou složkou cloudu, není požadovaným komponentem. Některé z předních cloudových organizací implementovaly masivní cloudové nasazení bez toho, aniž by měly serverovou virtualizaci. Vezměte si například Google, který nasadil cloudovou architekturu, která nevyužívá virtualizaci serverů, ale spíše základní infrastrukturu minimalistických serverů. Takže, zatímco cloud není virtualizací serverů, je novou cestou jak poskytovat, spravovat a organizovat infrastrukturní zdroje napříč data centrem.

Cloud není ostrovem
Je to holistická strategie, která zahrnuje a spojuje privátní a veřejné cloudy. Mnoho společností cítí, že musejí dělat rozhodnutí typu „buď a nebo“, když přijde na volbu veřejného nebo privátního cloudu. Správná cloudová strategie umožňuje hybridní přístup, jenž vybírá to nejlepší z veřejných a privátních cloudových technologií, zatímco splňuje očekávání a poskytuje firmě úplnou vzájemnou propojenost, dokonalý přístup a flexibilitu.

Cloud není řízený
Je vytvářen podle inovativních a agilních uživatelů. Cloud přeměnil tradiční rigidní přístupy doručování služeb IT s tím, jak se jednotlivé podnikové jednotky individuálně starají a přebírají iniciativu v rámci implementace cloudové architektury. To vysvětluje, proč je cloudová revoluce tak významná a proč konzumerizace IT usnadňuje takové změny. Mnoho uživatelů už výhod cloudu využívá a bezpočet výkonných manažerů úrovně C se to postupně pokouší dohnat. Všichni ti, kteří podporují přijímání výhod cloudu, získávají čím dál větší agilitu a inovace podstatně dříve než konkurence.

Některé organizace řeší otázku, jak nejlépe využít výhody, které jim cloud nabízí. Cloud je skutečný, je připravený pro individuální využití a není nezbytně tím, co si mnoho podniků myslí. Hodně společností se za poměrně krátkou dobu přesně naučilo, co cloud je, co jim může nabídnout a úspěšně tuto technologii otestovaly a vnesly do praxe. Společnostem Web 2.0 jako Netflix běží jejich základní firemní služby v cloudu. Výhod cloudu využívá denně sta tisíce organizací. Aplikací těchto zmíněných definic cloudu a poučením se z příkladů těch, kteří se nebáli a výhod cloudu začali využívat už v minulosti, mohou i jiné společnosti budovat vysoce škálovatelné, úspěšné cloudové strategie, které jsou tím správným řešením  pro individuální potřeby podniku.

Autor pracuje jako Sales Manager, EEC Central, Citrix Systems

Úvodní foto: © T. L. Furrer - Fotolia.com


Komentáře