Chytřejší IT systémy – Motivace pro outsourcing

Vyšší flexibilita, transparentnost veškerých nákladů na IT i management rizik. To vše a mnohem víc nabízí outsourcing informačních technologií.

Chytřejší IT systémy – Motivace pro outsourcing


Outsourcing se do češtiny někdy překládá jako vyčleňování. V podstatě firma vyčlení oblast činností, které vykonávala dříve sama, a svěří ji specializované společnosti. Ta je často schopna takovou převzatou činnost poskytovat levněji, než když ji vlastními silami vykonávala původní firma.


Cloud svůj vlastní termín v mnoha jazycích zatím nemá. Ale ani nepotřebuje, místo na trhu má už jisté. V informatice se outsourcing zabydlel dávno před tím, než se objevil cloud. Byl tu dřív, než se vžil termín „outsourcing“. Byl to první model poskytování výpočetních služeb vůbec, s kořeny v 50. letech minulého století.


Za desítky let prošel dlouhým vývojem a novodobý outsourcing se může v IT týkat prakticky čehokoliv. Jeho obsah přechází od poskytování IT majetku spíše do oblasti specializovaných služeb vyžadujících podporu finančně náročných IT profesionálů. Sem spadají například infrastrukturní služby (správa a údržba serverů i desktopů, helpdesk pro uživatele, budování a pronájem LAN/WAN, služby datových center), aplikační služby (vývoj aplikací na zakázku a jejich správa, podpora uživatelů) a projektové a konzultační služby (externí řízení IT projektů, příprava IT strategie, konzultace při výběru technologií).


Rychleji, levněji a snadněji
Existuje hned několik motivů podporujících rozhodnutí pro outsourcing IT. Prvním je stejně jako v jiných oblastech firemní strategie zaměření na vlastní byznys. Firma přenechá specializovaným partnerům všechny oblasti, jež pro ni nejsou klíčové a ve kterých se příliš nevyzná. Taková situace je vůbec nejlepší, neboť firma deklaruje dlouhodobý záměr soustředit se na outsourcing a setrvat u něj. Tím vytvoří dlouhodobě příznivější podmínky důležité pro dosahování lepších výsledků.


Dalším hlediskem je příprava vstupu firmy či konkrétního produktu na trh. Outsourcing IT pomáhá výrazně zkrátit dobu potřebnou pro vstup na trh a snižuje vynaložené náklady a rizika. Firma tak nemusí v počátcích nic investovat, neboť vše získá ve formě služby. S tím souvisí i další motiv v podobě požadavku na vyšší flexibilitu i transparentnost veškerých nákladů na IT i management rizik. Vlastní IT zvyšuje jednak personální rizika (nemoci, náhlé výpovědi atd.), ale také ta technologická (nastane problém, který nebudeme umět sami řešit).


Finanční hledisko hraje stejně jako v jiných oblastech outsourcingu nezanedbatelnou roli. Outsourcing totiž mění finanční náraz v podobě investice, jež budete odepisovat řadu let, na průběžnou pozvolnou zátěž v provozních nákladech. V neposlední řadě je motivací pro IT outsourcing přístup k lepší infrastruktuře a novým technologiím, protože díky outsourcingu a platbě za služby si firma může obvykle za stejné peníze dovolit lepší a novější infrastrukturu.


Strategický outsourcing, nebo cloud?
Inovace infrastruktury je jednou z klíčových výhod sdíleného nebo veřejného cloudu. Jeho uživatel také nevlastní technologii a odborníky, nýbrž za své peníze dostává službu. Firma, která se pro takový cloud rozhodne, získává na pozadí služby potřebnou IT infrastrukturu, zázemí špičkového datacentra, technickou podporu, údržbu a správu IT infrastruktury i potřebné licence na serverový operační systém a případně i software a databázi. Tak je tomu i v outsourcingu.


Cloud computing je oproti tradičnímu outsourcingu vylepšen díky naimplementovaným předdefinovaným standardům a zejména možnosti škálovat parametry služby nahoru i dolů. Také rychlost poskytnutí služby je předností cloudů. Zatímco u tradičního outsourcingu lze změnu potřebných kapacit zajistit za dny až týdny, u cloudu jde vše, co je implementováno v portfoliu, poskytnout v řádu minut. Takový režim outsourcing poskytoval jen v ojedinělých případech.


Model cloud computingu tak funguje jako supermarket IT služeb. Firma si vybere službu z cloudu a vezme si ji v potřebném množství prakticky ihned. Model pro outsourcing se pak dá připodobnit k sériové výrobě tak, že se firma s poskytovatelem dohodne na parametrech služby, kterou bude odebírat. Pro úplnost bych přidal i model pro tzv. strategický outsourcing, kdy zákazník na poskytovatele outsourcingu převede i některé úkony v oblasti IT strategie a plánování investic do IT infrastruktury. Ten pak funguje v duchu zakázkové výroby, kdy poskytovatel zjistí, postaví a následně bude firmě poskytovat službu.


Co získáte outsourcingem a kdy jít do cloudu
Shrneme-li stručně, jaké výhody firma outsourcingem získá, pak za stejně nebo i méně peněz dostane více muziky. Zredukuje rizika spojená s provozem IT, obdrží garance, vyšší kvalitu služeb včetně vyšší dostupnosti, výkonnější hardware a novější software a konečně získá také vysokou míru flexibility.


Nákup služeb v cloudu umožňuje přístup k nejmodernějším technologiím. K tomu pak extrémně vysokou míru škálovatelnosti výkonu, a tím i flexibilitu a schopnost rychle reagovat na dění na trhu. Cloud vyžaduje často nižší ceny, než na které byste se dostali sami. Vše navíc přináší ve formě služby a vylepšuje cash flow. Princip samoobsluhy v cloudu tak i velkým firmám dává příležitost zvýšit pružnost a operativnost.


Všechny nastíněné případy mají jedno společné: nabízejí vám vnímat IT jako jednu ze služeb, a tím umožňují věnovat se vlastnímu byznysu.

Metody-poskytovani-IT-sluzeb
Přehled a stručná charakteristika metod poskytování IT služeb – řazeno podle míry angažování a zodpovědnosti poskytovatele na provozu IT prostředí.

Úvodní foto: © mipan - Fotolia.comVyšlo v Computerworldu 2/2012
Toto vydání se slevou 50 %
Komentáře