Cloud computing se neobejde bez spolupráce a otevřených standardů

Cesta ke cloudu vede mnoha různými směry, jedno ale mají společné...


Cloud computing je nejaktuálnější revolucí, ale už bylo řečeno příliš mnoho o tom, jak ho dosáhnout a především jak lépe využít investice v řádu milionů dolarů, které zákazníci vložili do vývoje své vlastní infrastruktury a lidských zdrojů.

Ve skutečnosti je potřeba na cestu ke cloudu pohlížet jako na další evoluční krok, optimalizaci daného stavu a skutečnou cestu za transformací. Jedním z nejdůležitějších prvků je vytvoření privátního cloudu s využitím zákazníkovy původní infrastruktury. Na této vizi se již pracovalo celá léta a velké množství zákazníků v České republice i jinde ve světě tak má již tento důležitý krok úspěšně za sebou. Patří k nim například ČSOB, Komerční banka, Tesco a mnohé další firmy, jejichž datová centra se již přiblížila skutečnému privátnímu cloudu. Ten je – na rozdíl od mnoha protichůdných názorů – skutečně ústřední součástí každé strategie cloudu a outsourcing na veřejný cloud nepředstavuje vždy řešení.

Ta druhá část spočívá ve vytvoření sítě veřejných cloudů, do níž budou moci společnosti libovolné velikosti přesunout služby a aplikace, kdykoli na tento krok budou připraveny. Vytvoření této sítě je závislé na spolupráci odborných firem zabývajících se cloud computingem, přinášejících potřebné znalosti a partnerských telekomunikačních a hostingových společností. Jeden z prvních veřejných cloudů v České republice vznikl díky kooperaci VMware s Českými Radiokomunikacemi, na globální úrovni se pak takovéto projekty realizují s mezinárodními operátory, jako je Orange nebo Verizon.

Prostřednictvím nových technologií je možné překlenout mezeru mezi veřejným a privátním cloudem, a vytvořit tak to, co nazýváme hybridní cloud. Díky tomu si budou moci zákazníci zvolit, kde budou uchovávat svá data a aplikace, a bude jim tak poskytnuta možnost pohybu mezi privátními a veřejnými cloudy.

Věříme, že výběr, otevřené standardy a možnost přesunu mezi privátními a také veřejnými cloudy jsou cestami k úspěšnému cloud computingu. Samozřejmě je třeba pracovat na dalších prvcích se společnostmi jako Google nebo Salesforce, aby byla zajištěna kompatibilita nových aplikací s používanou platformou cloudu a také aby desktopy byly dostatečně virtualizovány z důvodů zajištění maximální ochrany a flexibility.  Znamená to ale také zavést off-line použití virtuálních desktopů, aby byla práce uživatelů co nejsnazší.

Tato strategie je široce uznávána jak analytiky, tak zákazníky – uživateli cloudových služeb. Zvolený směr představuje skutečnou cestu za transformací směrem ke cloud computingu, k vizi poskytování IT jako služby. Místo generování služeb se tak IT bude soustředit na optimalizaci výroby a spotřeby těchto služeb způsoby, které odpovídají obchodním požadavkům. Díky této vizi se mění role IT z nákladového střediska na skutečné centrum strategické hodnoty orientované na obchodní činnosti.

Autor pracuje jako ve společnosti VMware jajo Regional Director Central and Eastern EuropeKomentáře