Cloud už je pro české firmy samozřejmostí

Téměř polovina firem využívá pro e-maily a dokumenty serverové aplikace v prostředí internetového prohlížeče. Za ideální považují podporu aplikací pro e-mail, dokumenty a týmovou práci v cloudu a čtyři pětiny firem netrvají na fyzickém umístění svých dat na území ČR.

Cloud už je pro české firmy samozřejmostí


Průzkum společnosti T-Mobile ve spolupráci s Microsoftem ukázal, že zaměstnanci podniků různých velikostí, působících v různých sektorech výroby a služeb dnes v naprosté většině (71 %) používají pro práci notebooky a stále více i smartphony (57 %) se zabezpečeným přístupem k firemnímu e-mailu i dalším podnikovým systémům či aplikacím.

Aplikace provozované na vzdálených serverech, dostupné prostřednictvím internetového prohlížeče, používá pro práci s e-mailem a interními dokumenty plných 45 % zaměstnanců v dotazovaných firmách, dalších 7 % pak přistupuje k aplikacím prostřednictvím virtuální pracovní plochy.

Více než polovina (57 %) manažerů oslovených firem zároveň uvádí, že by v ideálním případě chtěli pro práci s e-mailem, dokumenty i týmovou spolupráci využívat cloudové služby třetích stran v režimu PaaS (Platform-as-a-Service) nebo SaaS (Software-as-a-Service). Necelá třetina (30 %) podniků chce využívat kombinaci interně provozovaných služeb a cloudu a jen každý desátý podnik (11 %) se bude spoléhat jen na vlastní ICT infrastrukturu.

Na výsledcích průzkumu jasně vidíme, že české firmy cloud intenzivně využívají a jsou připraveny vzdálenou formou využívat i další prvky podnikového IT prostředí. Firmy se přestávají obávat služeb veřejného cloudu, nebo kombinace privátních a veřejných cloudů. Manažeři si již uvědomují, že mít data uložená na svých serverech neznamená jejich větší bezpečnost a pochybnosti o efektivitě a zabezpečení cloudových prostředí postupně mizí,“ říká Michal Erlich z T-Mobile.

Služby veřejného cloudu dnes podle průzkumu v běžném provozu vyžívají více než dvě třetiny (68 %) z dotazovaných firem, dalších 11 % podniků je využívá pro speciální účely, jako je třeba testování. Žádný z dotazovaných manažerů neuvedl, že by jeho firma zkusila veřejný cloud používat, a následně zjistila, že jim tento druh služeb nevyhovuje.

Při ukládání podnikových dat do cloudu požaduje 52 % firem jejich fyzické umístění na území Evropské unie, dalších 9 % se spokojí s některou z demokratických zemí se zajištěnou vymahatelností mezinárodního práva. Pětina (20 %) podniků vyžaduje umístění dat v ČR a jen o málo méně (18 %) firem se spokojí s garancí ochrany dat důvěryhodným poskytovatelem služeb a fyzické umístění svých dat nijak neřeší.

Úvodní foto: Adobe Stock


Komentáře