Efektivní síťová infrastruktura ve firmách

I když jsou síťové komponenty elementem té části firemní IT infrastruktury, která není vždy hned na první pohled viditelná, jejich efektivita je spojena nejen s bezproblémovým chodem podnikových procesů, ale i s výdaji organizací za elektrickou energii.


Analytik společnosti Gartner Simon Mingay v loňském roce odhadl, že síťové prvky se podílí na celkové spotřebě elektrické energie v rámci celé oblasti IT zhruba 7 %, což není rozhodně málo. Vzhledem k tomu, že tyto komponenty většinou běží 24 hodin denně, 365 dní v roce, stává se hledisko jejich spotřeby důležitým kritériem při nákupních rozhodnutích a v této oblasti obzvlášť platí, že pořizovací cena je ve srovnání s náklady na provoz prakticky zanedbatelná. Hlavně u velkých datových center a poskytovatelů IT služeb je důraz na spotřebu jednotlivých síťových komponent zcela klíčový a tento parametr se pak promítá přímo do jejich zisků.

Základem úspor je schopnost pokročilého managementu síťových komponent, který by měl umožnit redukovat energetické nároky v případě, že tyto komponenty nejsou zcela vytíženy. U switchů a routerů jde např. o schopnost dynamického vypínání nevyužitých portů, v případě WLAN pak i celé dočasné odstavení bezdrátové sítě. Dále může management obsahovat schopnost automatické regulace odběru energie podle délky použitých kabelů, kdy v případě kratších vedení je možné pracovat se značně nižšími hodnotami či třeba funkci změny otáček větráků v případě přijatelně nízkých teplot. Dobrým vodítkem může být také certifikace Energy Star.

Dalším důležitým parametrem je rychlost sítě. I když trendy úspory energie a výkonu jdou často proti sobě, je v případě síťové infrastruktury potřeba najít vhodnou rovnováhu. I když si podniky ještě donedávna vystačily se 100Mb Ethernetem, situace se rychle mění a expert na oblast síťové infrastruktury Sreedhar Kajeepeta tvrdí, že plnohodnotné využití cloud computingu je bez rychlých sítí prakticky nemožné, neboť podle něj může síť nahradit výkon počítače jen tehdy, pokud je minimálně stejně tak rychlá.

V této souvislosti pak Kajeepeta mluví o vhodné době pro nasazení 10Gb switchů, které od svého uvedení v roce 2001 již klesly na méně než polovinu své původní ceny. Adopce 10Gb Ethernetu by podle něj totiž i přes ekonomickou krizi měla v letošním roce dále akcelerovat a tato přenosová rychlost je základem pro plnohodnotné využívání i služeb náročných na objem přenášených dat, doručovaných prostřednictvím nových modelů.

Velkým problémem hlavně u bezdrátových sítí je také bezpečnost a jak vyplývá z nedávno uskutečněného průzkumu firmy Motorola mezi společnostmi ve Velké Británii, Francii, Holandsku, Německu, Itálii, Španělsku a v severských zemích s více než tisícovkou zaměstnanců, 56 % pracovníků posílá korporátní data přes nezabezpečené připojení, čímž firmě hrozí riziko úniku těchto informací a následné finanční škody. Průzkum potvrdil, že 47 % těchto podniků stále využívá jen staré metody šifrování WEP nebo WPA a jen 30 % má pak nasazen systém prevence vniknutí do bezdrátové sítě. Amit Sinha, vedoucí technolog v Motorole, říká, že firmy často předpokládají, že pro bezdrátové sítě stačí stejné bezpečnostní mechanizmy jako pro sítě klasické, ovšem tento přístup je chybný a výrazné zlepšení by přineslo například využití standardu WPA2.Komentáře