Energetická účinnost – poklad skrytý v provozu IT

Kdy se změní zelené technologie z dobře znějících marketingových slibů v něco skutečně užitečného? Když se vám díky nim zazelená peněženka bankovkami.


Úsporu elektrické energie v datovém centru lze dosáhnout jednoduchými opatřeními už dnes. Náš článek popisuje jednak manažerské, jednak technické metody, jak snížit energetickou spotřebu o desítky procent.

Pro IT profesionály s neměnnými či omezenými rozpočty zelené technologie nakonec přinesou energetickou efektivitu, sníženou spotřebu a snížení nákladů. Současné technologie, jako jsou například virtualizace, optimalizace úložišť, produkty splňující specifikaci Energy Star a řešení pro správu napájení, mají mimo jiné potenciál ihned snížit odběr elektrické energie, a to bez čekání na obávaný dlouhodobý návrat investic (ROI).

Podle zprávy CDW Energy Efficient IT Report z roku 2009 přibližně 52 % organizací aktivně usiluje o snížení nákladů na spotřebu energie svých IT o více než 1 %. V závislosti na velikosti podniku se toto jedno procento může změnit ve velké úspory.

IT profesionálové jsou přesvědčeni, že použitím všudypřítomných celopodnikových opatření pro snížení spotřeby elektřiny dokážou snížit náklady na energii spotřebovanou informačními technologiemi průměrně o 17 %. Report uvádí, že to u standardního podniku znamená úsporu mnoha milionů korun.

Co funguje?
V oblasti úspor energie neexistuje nějaký zázračný lék. Ačkoli se většina organizací stará o snížení spotřeby energie a připouští možnost významných úspor, přichází úspěch pouze díky nesmlouvavému a trvalému využívání všech příležitostí zvýšit energetickou efektivitu v rámci celého prostředí IT. Zmíněný report zjistil, že IT manažeři, zodpovědní za platby za energii spotřebovanou informačními technologiemi, mají tendenci používat dlouhodobé hledisko a je u nich dvakrát pravděpodobnější, že budou klást vysoký důraz na energetickou efektivitu při pořizování vybavení, než u manažerů, kteří s fakturami za energii spotřebovanou informačními technologiemi nemají nic společného.

V úspěšných organizacích se exekutiva a týmy IT snaží o etablování energetické efektivity jako všeobecně přijímané priority prostřednictvím tří taktických přístupů – požadavku, přiřazení a motivace:
•    Požádejte oddělení IT o řízení spotřeby: Organizace, které po svém oddělení IT chtějí snížení nákladů na energii, zaznamenaly významné výsledky – 57 % z nich snížilo náklady o více než 1 % ve srovnání s pouhými 39 % organizací, které o změnu oddělení IT nepožádaly.
•    Přiřaďte zodpovědnost oddělení IT: 60 % organizací, kde je oddělení IT zodpovědné za náklady za energii spotřebovanou při provozu IT, učinilo konkrétní kroky ke snížení spotřeby energie ve srovnání se 24 % organizací bez tohoto úkolu IT divize.
•    Motivujte oddělení IT k úspěchu: V podnicích, kde je IT povzbuzováno ke zlepšení energetické úspornosti IT, dojde spíše ke zvýšení důležitosti snižování spotřeby energie – v 58 % případů ve srovnání se 30 %, kde k této motivaci nedochází.

Před několika lety doufali IT profesionálové v jasné průmyslové standardy v oblasti energeticky efektivního vybavení datových center. Nyní to vypadá, že došlo k pokroku v průmyslu i vládní sféře a byla stanovena kritéria pro posouzení, zda je IT vybavení energeticky efektivní, takže IT manažeři mohou rozhodovat o nákupech s vyšší informovaností.

Ve výše uvedeném reportu uvedlo 83 % respondentů, že se energeticky efektivní produkty stávají snáze identifikovatelnými, a téměř všichni uvedli, že je označení Energy Star velmi důležité při identifikaci energeticky úsporných produktů.

Přestože byl při provádění průzkumu CDW pro report Energy Efficient IT 2009 standard Energy Star pro servery jen tři měsíce starý, dvě třetiny manažerů se zodpovědností za nákup serverů uvedly, že jej znaly, a více než 90 % uvedlo, že při příštím nákupu serveru budou pravděpodobně volit produkty odpovídající specifikaci Energy Star. Dále 92 % respondentů s možností slev za služby uvedlo, že se pro ně staly významnou motivací pro investice do energeticky úsporných informačních technologií.

Další skvělý nástroj zelených technologií je virtualizace. Ačkoli mají některé společnosti vůči této technologii stále výhrady, podle jiné studie CDW většina z těchto obav zmizí po implementaci, když virtualizace dokáže snížit náklady za spotřebu energie serverů až o 80 %.

Doporučení
Jste připraveni využít výhod energeticky efektivních technologií? Zde jsou rady:
Zajistěte závaznost: Zaveďte celopodnikové směrnice pro spotřebu energie informačními technologiemi. Přiřaďte role a zodpovědnosti, poskytněte nástroje ke sledování a zlepšete energetickou efektivitu IT.

Nakupujte opatrně: Výrobci IT vybavení neustále zlepšují energetickou efektivitu, takže aktivně hledejte zařízení s nízkým odběrem, která splňují vaše požadavky na výkon. Možná budete překvapeni, jak rychle se dokážou sama zaplatit.

Začněte jednoduše: Zapněte funkce správy napájení, vestavěné v operačních systémech počítačů a serverů, poučte zaměstnance o nejlepších postupech pro úsporu energie, jako jsou vypínání počítačů a používání monitorovacích nástrojů v inteligentních systémech UPS.

Posuzujte spotřebu energie: Určete a vyčíslete všechny příležitosti snížení spotřeby energie informačními technologiemi a přidělte jim prioritu k další implementaci podle nákladů a přínosu.

Zlepšete efektivitu datového centra: Organizace mohou snížit spotřebu energie datového centra o 10 až 45 procent nebo i více díky chytrému návrhu založenému na optimalizaci serverů a úložišť, teplotnímu vyhodnocení a nejnovějším chladicím systémům využívajícím rack.

Virtualizujte, co nejvíce to jde: Posuďte svou infrastrukturu od desktopů až po datové centrum a seznamte se s mnoha virtualizačními technologiemi, které jsou dnes dostupné, abyste snížili nároky svých systémů a snížili požadavky na energii a chlazení:
•    Servery – pravděpodobně nejběžnější kandidát. Virtualizace tohoto zařízení dokáže snížit počet fyzických serverů, racků, přepínačů a kabeláže a samozřejmě odpovídajícím způsobem snížit spotřebu elektrické energie. Typický server odebírá 500 až 600 W a každý rok spotřebuje zhruba 5 tisíc kWh energie, pracuje-li nepřetržitě. Eliminace jen jednoho serveru tedy dokáže ušetřit tisíce korun ročně za energii. V průměru bývá v provozu 20 až 30 serverů na každý fyzický virtualizační server, takže rozhodnutí pro zelenou technologii je zcela jasné.
•    Desktopy – centrální hostování desktopů a aplikací v datovém centru a odstranění pevných disků z pracovišť zaměstnanců může významně snížit spotřebu energie. Pro virtualizaci aplikací a desktopů existuje mnoho technologií a každý server může zvládnout 30 až 75 relací, což znamená významné snížení odběru energie pro každé pracoviště.

Konsolidujte datové centrum: Většina organizací nemůže v datovém centru virtualizovat všechno. Přesto však může konsolidace více databázových serverů a síťových přepínačů přinést menší fyzické nároky a nakonec podpořit energetickou efektivitu.

Starší data přesuňte na off-line úložiště: Vytvořte si strategii pro ukládání dat, stará nebo zřídka používaná archivujte a proveďte eliminaci duplicitních dat. Výsledkem toho může být snížení počtu úložných zařízení a snížení spotřeby elektrické energie.Komentáře