Evropa chce pořádně šlápnout do edge computingu

Osmnáct společností, zahrnující výrobce i další organizace, podepsalo dohodu o spolupráci, v rámci níž bylo vytvořeno Evropské konsorcium pro edge computing (Edge Computing Consortium Europe, ECCE). Cílem tohoto sdružení je vytvořit referenční architekturu a technologické specifikace pro využití edge computingu v inteligentní výrobě a dalších průmyslových aplikacích IoT.

Evropa chce pořádně šlápnout do edge computingu


Edge computing představuje důležitý nástroj pro řešení problémů s bezpečností a latencí v různých kritických aplikacích (např. průmyslové aplikace či připojená vozidla), protože umožňuje zpracování dat na okraji sítě v blízkosti „věcí“ nebo zdrojů dat a integruje základní funkce síťových, počítačových a paměťových zařízení a aplikací.

Edge inteligence také dovoluje vyhovět základním požadavkům jako je digitální agilita, konektivita, služby v reálném čase, optimalizace dat, inteligence aplikací, zabezpečení a ochrana soukromí.

Hlavní cíle ECCE zahrnují specifikaci modelu referenční architektury pro edge computing (ECCE RAMEC), vývoj referenčních technologií (ECCE edge nodes), stanovení nedostatků a doporučení osvědčených postupů prostřednictvím vyhodnocení přístupů v rámci několika scénářů (ECCE Pathfinders) a efektivní spolupráci s dalšími souvisejícími iniciativami a standardizačními organizacemi.

Členové, kteří podepsali dohodu o spolupráci, zahrnují následující společnosti a organizace: Huawei, Analog Devices, Arm, Bombardier, B&R Automation, Fraunhofer Institute for Open Communication Systems (Fokus), German Edge Cloud (GEC), German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI), Harting IT, IBM, Intel, Kuka, National Instruments, Renesas Electronics, Schneider Electric, Software AG, Spirent a TTTech.

Obsahem dohody je zřízení ECCE s cílem poskytnout komplexní platformu edge computingu pro podniky a organizace v oblasti inteligentní výroby, síťové operátory a podniky IoT.

ECCA předpokládá, že množství dat zpracovávaných v rámci edge computingu bude i nadále rychle narůstat, přičemž do roku 2025 bude 75 % dat generovaných podniky vytvořeno a zpracováno mimo datová centra nebo cloud.

Snahou ECCE je pomoci malým, středním a velkým podnikům v Evropě i ve zbytku světa zavádět odpovídající technologie, se zaměřením na konvergenci provozní technologií (OT) s informačními a komunikačními technologiemi (ICT).

Edge computing má být odpovědí na současné nevýhody klasického cloudu v souvislosti s průmyslovým Internetem věcí, jako velká vzdálenost od zdrojů dat, vysoká latence, nízká šířka pásma či vysoké náklady na přenos dat. To bude vyžadovat přenesení některých centralizovaných funkcí do edge computing, např., předběžné zpracování a filtraci dat či analýzu dat, což týká se spíše systému nežli souvisejících komponentů, běžného programování nebo konfigurace několika zařízení jako jsou roboti prostřednictvím kontroléru síťového uzlu edge computingu.

Úvodní foto: Adobe Stock


Komentáře